PHASE-III (ADV) GTA - 1 - ON 05.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 12
PHASE-III (ADV) GTA - 1 -  ON 05.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (168) M-RANK PHY   (168) P-RANK CHE    (168) C-RANK TOT (504) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI      132 1 82 3 118 3 332 1
2 1186984 ARSH GAUTAM       108 9 62 20 66 139 236 16
3 1012786 YUVRAJ DAGAR      90 37 32 243 74 87 196 55
1 1304731 DIVYAM SHARMA          62 300 38 152 76 72 176 93
2 1009019 S AVINASH              70 182 34 207 62 179 166 127
3 1307210 ANKIT MITTAL           52 467 26 369 70 111 148 211
4 1305322 SUPRAGYA SHRESTHA      64 266 42 112 42 474 148 211
5 1011225 UTSAV AKARSHAN    38 728 36 179 66 139 140 262
6 1307041 ADARSH JHA             42 652 44 105 36 587 122 400
7 1307048 SAKSHI AGARWAL         36 759 20 582 54 267 110 521
8 1005031 ACHIN KHATTAR     32 823 46 90 30 691 108 546
9 1012016 AAYUSH            50 512 28 319 22 831 100 623
10 1011712 SAMANVAY VAJPAYEE      50 512 30 270 14 935 94 684
11 1014904 MAYANK            26 898 26 369 28 733 80 789
12 1301485 SUJEET KUMAR           34 796 22 497 22 831 78 806
13 1303767 SHUBHAD MATHUR         30 849 18 639 28 733 76 816
14 1301729 RAVI ROUSHAN KUMAR     14 1010 16 731 44 427 74 826
15 1010282 ANIMESH NAREDA         32 823 16 731 22 831 70 854
16 1267517 JAGRIT DIXIT           30 849 2 1017 36 587 68 866
17 1008876 ABHISHEK RAWAT         26 898 20 582 22 831 68 866
18 1310508 ANAND RAJ SINGH        22 942 22 497 24 802 68 866
19 1255487 DUSHYANT KUMAR SINGH   28 875 20 582 20 870 68 866
20 1229310 PANKAJ SINGH           32 823 6 976 26 767 64 896
21 1011018 MANSEHEJ SINGH         12 1019 34 207 16 913 62 908
22 1306576 AVICHAL SHYAM          22 942 24 434 4 1025 50 960
23 1303756 PREETI                 24 926 14 790 12 961 50 960
24 1245371 PRITHU BHARADWAJ       18 978 20 582 12 961 50 960
25 1008964 ANKIT TIWARI           22 942 10 903 16 913 48 967
26 1235413 MUSKAN GUPTA           12 1019 10 903 26 767 48 967
27 1307971 ANKUSH GUPTA           16 997 16 731 14 935 46 976
28 1303988 PAWAN KUMAR            12 1019 20 582 14 935 46 976
29 1237806 UMESH RAJPUT           24 926 6 976 16 913 46 976
30 1215689 NIKHIL KUMAR           20 961 14 790 10 982 44 988
31 1306597 PAWAN RATHOR           22 942 12 859 10 982 44 988
32 1303254 LOKESH PANDEY          8 1044 8 949 26 767 42 996
33 1011804 ABHISHEK KUMAR    34 796 -2 1037 8 1002 40 1000
34 1215867 RAJAT UPADHYAY         14 1010 6 976 18 889 38 1008
35 1009640 ANUBHAV MATTOO    16 997 18 639 2 1034 36 1012
36 1014502 PUNEET PRAKASH         32 823 -2 1037 4 1025 34 1016
37 1306003 SURAJ BHAN GUPTA       14 1010 16 731 2 1034 32 1019
38 1011715 ARIHANT JAIN      18 978 8 949 4 1025 30 1022
39 1306147 VIKAS                  6 1045 14 790 10 982 30 1022
40 1305599 RAUSHAN KUMAR          8 1044 12 859 8 1002 28 1024
41 1230752 T PRANAY               20 961 -4 1040 12 961 28 1024
42 1084679 SACHIN KUMAR      12 1019 12 859 2 1034 26 1032
43 1010906 KUNAL KHANWALKAR       18 978 4 1002 4 1025 26 1032
44 1013430 SHIVANGI RAUTELA       8 1044 0 1029 16 913 24 1035
45 1008880 HARSHVARDHAN SINGH     24 926 -16 1046 12 961 20 1040
46 1002684 VINAY                  16 997 -12 1045 14 935 18 1042
47 1216128 KAPIL                  10 1030 6 976 0 1038 16 1043
48 1158915 ADITYA SHEKHAR         8 1044 -8 1044 2 1034 2 1046