(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 05.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 05.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1190504 AKHIL JAIN            26 177 78 54 29 233 133 136
2 1237883 SAKSHAM SONI          70 20 44 163 18 272 132 137
3 1229793 ACHAL KUMAR JHA       18 231 39 185 45 162 102 188
4 1230560 RAHUL YADAV           31 147 54 125 15 285 100 194
5 1189530 HARDIK SINGH          21 211 47 152 29 233 97 201
6 1174589 SOUMIK LAIK           21 211 56 117 12 290 89 217
7 1285992 KUNAL MEHTA           33 138 20 264 28 240 81 231
8 1179293 SAMRIDHI SHARMA       20 217 45 160 15 285 80 234
9 1195895 NIDHI MISHRA          16 244 26 240 29 233 71 243
10 1248413 ANUSH AGGARWAL        22 198 17 276 22 262 61 264
11 1189749 ANMOL CHHETRI         10 277 12 290 35 204 57 269
12 1232665 JYOTI                 19 224 13 286 23 258 55 275
13 1230377 RISHABH               18 231 11 292 26 247 55 275
14 1181297 VANSH MISHRA          1 312 34 201 16 278 51 283
15 1181711 ANKUSH KHANNA         9 282 8 302 17 277 34 311
16 1196521 SANKALP GAUR          3 307 3 313 9 299 15 316
17 1305902 TUSHAR THAKUR         8 290 -3 319 3 311 8 319
18 1194561 SUMIT SINGH           1 312 10 297 -8 322 3 320
19 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL  0 315 0 318 0 318 0 322