AITS - IIT (MAINS) ON 29.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - CORR
AITS - IIT (MAINS)  ON 29.01.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT     (120) RANK PHY    (120) RANK CHE          (120) RANK TOT (360) RANK ONLINE SEC
1 1315193 SPARSH DUTTA           59 405 23 1248 53 329 135 294 CORR
2 1311814 KEYUR PRADIPBHAI       55 515 6 4615 53 329 114 513 CORR
3 1344876 AMAN GUPTA             20 3772 16 2121 50 427 86 1346 CORR
4 1313325 SHUBHAM KUMAR          21 3635 8 3960 37 1398 66 2521 CORR
5 1324564 SHUBHAM KUMAR          -3 7714 21 1448 38 1260 56 3315 CORR
6 1313298 GAUTAM KUMAR           21 3636 -2 7787 29 2433 48 4153 CORR
7 1313540 ADITYA DHANKHAR        -3 7718 22 1336 21 3947 40 4741 CORR
8 1315186 ANKIT KUMAR            19 3901 0 7156 20 4223 39 4904 CORR
9 1312760 SHREY MISHRA           0 7329 14 2522 18 4642 32 5735 CORR
10 1332587 SUMEET KUMAR BHAISAL   5 6477 10 3529 10 6487 25 6348 CORR
11 1315181 ASHISH CHAURASIYA      -8 8064 2 6008 30 2277 24 6448 CORR
12 1332592 DORA MAHANDA           -4 7839 4 5260 15 5352 15 7102 CORR
13 1337869 GOVERDHAN SINGH MEENA  6 6273 -1 7558 10 6482 15 7104 CORR
14 1318595 UTTKARSH BHATNAGAR     9 5732 -1 7553 6 7154 14 7222 CORR
15 1318613 RAHUL KUMAR            8 5912 -1 7560 7 7014 14 7225 CORR
16 1312937 KRISHNA CHOUDHARY      11 5287 -5 8064 1 7754 7 7717 CORR
17 1315185 SANDEEP KUMAR GUPTA    -2 7547 3 5607 3 7602 4 7777 CORR