(ADV) XI IIT IZ TEST ON 30.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 30.01.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1174589 SOUMIK LAIK          32 484 26 253 16 424 74 403
2 1237883 SAKSHAM SONI         46 256 14 485 14 458 74 403
3 1229793 ACHAL KUMAR JHA      24 624 16 450 20 347 60 496
4 1190504 AKHIL JAIN           32 484 30 219 -4 704 58 516
5 1285992 KUNAL MEHTA          22 644 22 328 14 458 58 516
6 1010438 RAHUL VYAS           28 558 20 364 2 688 50 578
7 1181297 VANSH MISHRA         24 624 18 396 8 601 50 578
8 1248413 ANUSH AGGARWAL       26 591 16 450 6 622 48 590
9 1299176 KUMAR UTKARSH        20 666 22 328 4 660 46 602
10 1230560 RAHUL YADAV          18 677 24 290 4 660 46 602
11 1232665 JYOTI                16 692 14 485 14 458 44 617
12 1230377 RISHABH              20 666 8 602 12 512 40 641
13 1188587 AVINASH RAJ          26 591 8 602 2 688 36 662
14 1186542 DKSH BALHARA         22 644 0 694 8 601 30 683
15 1255101 AMRITESH ALOK        20 666 -2 699 12 512 30 683
16 1186737 AYUSH YADAV          22 644 2 676 4 660 28 688
17 1194561 SUMIT SINGH          14 697 4 661 8 601 26 692
18 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL 22 644 -2 699 -2 699 18 701
19 1305902 TUSHAR THAKUR        10 704 -4 705 4 660 10 704