(ADV) XI IIT IZ TEST ON 05.02.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 05.02.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI          30 49 24 216 27 180 81 116
2 1179293 SAMRIDHI SHARMA       18 208 24 216 30 136 72 176
3 1229793 ACHAL KUMAR JHA       21 165 30 115 21 240 72 176
4 1195895 NIDHI MISHRA          24 117 21 269 18 265 63 225
5 1189530 HARDIK SINGH          21 165 24 216 18 265 63 225
6 1190504 AKHIL JAIN            9 312 30 115 21 240 60 245
7 1248413 ANUSH AGGARWAL        9 312 21 269 27 180 57 265
8 1176089 ISHAAN TIKU           21 165 24 216 12 309 57 265
9 1305902 TUSHAR THAKUR         15 250 27 166 9 319 51 289
10 1232665 JYOTI                 12 286 21 269 15 295 48 299
11 1189749 ANMOL CHHETRI         12 286 18 306 18 265 48 299
12 1174589 SOUMIK LAIK           18 208 18 306 12 309 48 299
13 1181711 ANKUSH KHANNA         9 312 21 269 15 295 45 302
14 1230560 RAHUL YADAV           9 312 21 269 15 295 45 302
15 1285992 KUNAL MEHTA           12 286 18 306 9 319 39 317
16 1196521 SANKALP GAUR          6 319 21 269 12 309 39 317
17 1230377 RISHABH               12 286 12 321 15 295 39 317
18 1181297 VANSH MISHRA          9 312 21 269 9 319 39 317
19 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL  9 312 24 216 6 321 39 317
20 1194561 SUMIT SINGH           9 312 21 269 6 321 36 320