XI IIT IC ON 16.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 16.01.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1184071 PRACHI SINGH         66 30 80 29 97 4 243 5
2 1236408 SAGAR SRIVASTAVA     41 144 75 43 68 49 184 42
3 1232655 AVINASH CHAUDHARY    40 158 64 73 71 41 175 55
4 1239917 MANU GAUR            47 101 71 59 55 108 173 61
5 1234815 DEV RISHI            40 158 84 22 40 215 164 75
6 1218235 VISHAL RAJ           41 144 49 157 50 139 140 130
7 1235357 PRAGYAN SINGH        33 225 50 148 50 139 133 152
8 1176593 CHIRAG MAHAJAN       35 206 62 86 35 263 132 159
9 1194570 ASHISH SINGH         34 216 34 282 62 73 130 163
10 1220774 SOMENDRA TIWARI      19 354 51 139 53 117 123 189
11 1233250 NEHA ANNA            28 272 57 115 36 251 121 199
12 1233078 TUSHAR GUSIAN        26 293 61 91 34 270 121 199
13 1226933 TANMAY               37 189 41 226 42 195 120 202
14 1225667 KRITI SINGH          32 233 56 118 31 300 119 206
15 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR  28 272 50 148 39 226 117 211
16 1194566 MITHLESH MISHRA      31 241 45 199 40 215 116 214
17 1231081 ADARSH KUMAR SINGH   27 280 58 107 27 348 112 229
18 1218231 ADARSH CHAND         45 112 31 308 30 317 106 242
19 1232657 SURAJ GUPTA          32 233 62 86 12 454 106 242
20 1243958 ANKHIL MANUKONDA     19 354 55 124 32 297 106 242
21 1232339 TUSHAR               45 112 49 157 10 466 104 248
22 1201275 PUSHKAR              22 329 44 205 38 235 104 248
23 1196901 UNDRESH              17 376 47 181 39 226 103 255
24 1239608 SAURABH SINGH DHAMI  21 340 45 199 32 297 98 276
25 1229259 MOHIT                25 303 37 257 35 263 97 278
26 1231823 ANURAG               28 272 50 148 19 413 97 278
27 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA    13 415 49 157 32 297 94 291
28 1209705 SHIVANI MISHRA       22 329 34 282 32 297 88 315
29 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR   26 293 26 349 35 263 87 317
30 1173186 MANDALAPU ALEKHYA    23 319 35 274 29 327 87 317
31 1233390 AADARSH KUMAR        25 303 26 349 29 327 80 343
32 1191719 SHREYA KARN          22 329 32 298 19 413 73 369
33 1233954 SHASHANK KESARWANI   43 128 23 377 2 494 68 388
34 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA 12 423 30 319 9 473 51 440
35 1235562 VAIBHAV SHARMA       8 457 23 377 14 448 45 456
36 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV  4 487 17 427 17 424 38 475