XI IIT IC ON 02.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 02.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1218452 MANJEET SHARMA           80 35 47 187 82 33 209 45
2 1232655 AVINASH CHAUDHARY        37 255 73 49 96 9 206 52
3 1184071 PRACHI SINGH             56 129 64 77 83 27 203 55
4 1225667 KRITI SINGH              55 139 70 55 76 49 201 59
5 1236408 SAGAR SRIVASTAVA         40 236 61 98 81 36 182 89
6 1239917 MANU GAUR                37 255 62 92 73 54 172 106
7 1218235 VISHAL RAJ               31 284 59 112 80 38 170 110
8 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR      39 243 39 256 78 42 156 135
9 1209705 SHIVANI MISHRA           35 265 52 155 64 90 151 154
10 1231081 ADARSH KUMAR SINGH       35 265 47 187 60 107 142 172
11 1234815 DEV RISHI                36 259 30 323 62 99 128 213
12 1229259 MOHIT                    43 219 47 187 37 252 127 215
13 1191719 SHREYA KARN              39 243 34 303 53 152 126 222
14 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV      26 305 36 287 63 96 125 229
15 1194566 MITHLESH MISHRA          36 259 43 222 44 207 123 233
16 1194570 ASHISH SINGH             9 387 61 98 48 185 118 247
17 1228720 MILAN KUMAR              20 343 41 238 56 138 117 251
18 1235357 PRAGYAN SINGH            8 392 59 112 50 173 117 251
19 1201275 PUSHKAR                  2 408 44 207 70 71 116 255
20 1226933 TANMAY                   27 301 43 222 45 202 115 258
21 1227467 ADITYA MISHRA            25 312 42 230 48 185 115 258
22 1232657 SURAJ GUPTA              22 330 35 297 56 138 113 262
23 1233250 NEHA ANNA                30 288 34 303 48 185 112 265
24 1243958 ANKHIL MANUKONDA         39 243 31 314 42 220 112 265
25 1212070 ATUL KUMAR               49 175 43 222 20 334 112 265
26 1206750 NITISH ADHANA            84 25 23 357 4 400 111 268
27 1231823 ANURAG                   27 301 27 338 57 130 111 268
28 1196901 UNDRESH                  14 371 35 297 56 138 105 282
29 1233390 AADARSH KUMAR            31 284 30 323 44 207 105 282
30 1239608 SAURABH SINGH DHAMI      3 404 44 207 55 145 102 289
31 1173186 MANDALAPU ALEKHYA        21 338 45 198 31 281 97 300
32 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA        28 295 37 274 27 300 92 306
33 1232339 TUSHAR                   6 395 36 287 40 234 82 335
34 1233078 TUSHAR GUSIAN            15 366 22 361 42 220 79 341
35 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR       16 363 7 410 26 303 49 390
36 1233954 SHASHANK KESARWANI       13 375 17 378 18 339 48 392
37 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA     5 400 26 341 15 351 46 396
38 1235562 VAIBHAV SHARMA           8 392 9 402 9 378 26 406