(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 31.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC -  12
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 31.12.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M RANK PHY   (120) P RANK CHE    (120) C RANK TOT (360) T RANK  
1 1257269 SANYAM AHUJA       79 791 78 77 68 439 225 245  
2 1178333 AMISH MITTAL       76 854 89 27 58 646 223 261  
3 1183182 ANANT SHANKHDHAR   112 89 40 571 37 1148 189 507  
4 1189095 DEBRAJ GHOSH       90 545 51 354 39 1093 180 597  
5 1187106 KUNAL GUPTA        84 680 52 333 39 1093 175 649  
6 1188409 AASTHA LUTHRA      63 1115 52 333 54 728 169 706  
7 1201269 ABHISHEKSHARMA     98 372 33 783 35 1216 166 726  
8 1189124 SOURADIP MANDAL    86 630 38 621 7 1928 131 1051  
9 1241264 GARVIT GALGAT      42 1531 48 416 23 1539 113 1236  
10 1181438 ADARSH JOSHY       62 1141 24 1104 21 1592 107 1316  
11 1009312 PANKIL KALRA       60 1181 19 1306 22 1566 101 1376  
12 1176720 SUSHANT DEV        62 1141 34 747 1 2026 97 1425  
13 1189962 SARTHAK DIMRI      43 1514 38 621 16 1731 97 1425  
14 1182683 DIVYANGAM DUTTA    52 1345 29 922 12 1819 93 1473  
15 1189642 KAIMAN YADAV       19 1901 64 174 8 1909 91 1496  
16 1181286 NEHA YADAV         38 1616 13 1582 22 1566 73 1688