(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 31.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 31.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1190504 AKHIL JAIN        46 960 90 239 56 486 192 413
2 1189530 HARDIK SINGH      43 1067 78 484 34 1103 155 753
3 1237883 SAKSHAM SONI      32 1478 81 405 29 1296 142 905
4 1229793 ACHAL KUMAR JHA   22 1822 96 128 13 1868 131 1086
5 1285992 KUNAL MEHTA       27 1650 71 645 31 1210 129 1123
6 1305902 TUSHAR THAKUR     29 1577 66 782 28 1333 123 1228
7 1230560 RAHUL YADAV       18 1951 61 905 21 1593 100 1570
8 1179293 SAMRIDHI SHARMA   33 1447 46 1436 20 1630 99 1587
9 1174589 SOUMIK LAIK       15 2039 72 608 6 2080 93 1691
10 1186731 ANUSHKA JUYAL     32 1478 34 1846 23 1524 89 1757
11 1195895 NIDHI MISHRA      25 1726 40 1670 17 1733 82 1856
12 1232665 JYOTI             36 1322 27 2042 19 1662 82 1856
13 1010438 RAHUL VYAS        19 1919 43 1552 19 1662 81 1869
14 1248413 ANUSH AGGARWAL    21 1858 43 1552 13 1868 77 1924
15 1181711 ANKUSH KHANNA     30 1545 32 1901 15 1787 77 1924
16 1176089 ISHAAN TIKU       5 2265 64 830 4 2136 73 1969
17 1230377 RISHABH           15 2039 34 1846 12 1909 61 2085
18 1233129 RAMPAL GRIH DHWAJ 8 2212 50 1299 3 2156 61 2085
19 1013427 ALANKRIT SHARMA   16 2003 31 1925 9 2009 56 2120
20 1196521 SANKALP GAUR      4 2268 30 1952 21 1593 55 2132
21 1252655 ATUL ANAND JEE    10 2156 37 1759 4 2136 51 2151
22 1255101 AMRITESH ALOK     8 2212 33 1873 5 2107 46 2189