(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 29.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 29.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI               90 84 21 444 48 457 159 313
2 1190504 AKHIL JAIN                 55 424 46 207 41 514 142 378
3 1189530 HARDIK SINGH               50 473 32 324 35 565 117 469
4 1285992 KUNAL MEHTA                45 539 18 488 47 469 110 504
5 1179293 SAMRIDHI SHARMA            48 499 33 310 23 645 104 533
6 1233129 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH    23 733 25 393 50 438 98 560
7 1230560 RAHUL YADAV                37 624 48 198 13 711 98 560
8 1194561 SUMIT SINGH                45 539 18 488 25 636 88 603
9 1229793 ACHAL KUMAR JHA            83 133 1 698 -2 752 82 622
10 1195895 NIDHI MISHRA               42 581 3 680 32 587 77 640
11 1230377 RISHABH                    27 711 8 605 41 514 76 644
12 1232665 JYOTI                      32 675 3 680 37 547 72 655
13 1010438 RAHUL VYAS                 37 624 12 552 16 693 65 680
14 1181711 ANKUSH KHANNA              27 711 6 626 32 587 65 680
15 1248413 ANUSH AGGARWAL             36 634 4 665 24 640 64 684
16 1255101 AMRITESH ALOK              20 752 3 680 41 514 64 684
17 1305902 TUSHAR THAKUR              23 733 17 503 20 663 60 698
18 1186731 ANUSHKA JUYAL              24 725 20 456 14 706 58 704
19 1189749 ANMOL CHHETRI              29 696 -1 739 26 626 54 715
20 1255432 VIKASH SINGH               25 718 23 415 4 738 52 721
21 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL       35 650 0 724 17 685 52 721
22 1176089 ISHAAN TIKU                21 738 12 552 17 685 50 724
23 1196521 SANKALP GAUR               28 703 6 626 7 729 41 740
24 1013427 ALANKRIT SHARMA            23 733 7 614 6 730 36 747
25 1186737 AYUSH YADAV                23 733 1 698 7 729 31 752