(MAINS) SR NIZ TEST ON 31.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) SR NIZ TEST  ON 31.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1013350 SURBHI KUMARI          20 2976 18 2167 79 362 117 1498
2 1013621 HRITHIK                21 2913 22 1774 55 1230 98 2025
3 1013211 AKASH KUMAR SETH       15 3202 15 2479 48 1562 78 2569
4 1012782 SUDHANSHU SINGH        23 2822 6 3367 33 2372 62 3004
5 1014873 SHASHANK SINGH         3 3660 8 3185 31 2486 42 3416
6 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA   6 3566 8 3185 28 2652 42 3416
7 1008943 REENA DEVI             10 3416 5 3439 27 2700 42 3416
8 1128513 SHASHI BHUSHAN         9 3455 21 1860 9 3491 39 3478
9 1011671 HEAMANT SINGH          17 3102 2 3724 15 3296 34 3559
10 1281920 SHIVAM TIWARI          9 3455 29 1236 -9 3814 29 3627
11 1018565 ROSHAN MISHRA          -2 3782 -1 3791 28 2652 25 3674
12 1011713 RAVI KUMAR             26 2641 -10 3817 5 3619 21 3712