JSTSE CLASS - IX RESULT 18-1-2017

JSTSE CLASS - IX RESULT 18-1-2017
      G.K/50 MATH/30 BIO/40 PHY/40 CHE/40 TOTAL/200
      MARK MARK MARK MARK MARK MARK RANK
1 1230861 MAHIT GOVIL 39 25 25 32 17 138 1
2 1230106 SAMARTH MUNZUNI 27 22 35 34 16 134 2
3 1182695 AAMOD KULKARNI 32 23 26 32 19 132 3
4 1249178 SHREYA 29 24 27 36 16 132 3
5 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT 33 19 29 32 18 131 4
6 1182279 SACHI SINGH 32 23 27 35 14 131 4
7 1243975 KHUSHI JAIN 27 22 29 31 12 121 5
8 1222413 YUKTI DAHIYA 26 18 23 30 13 110 6
9 1173627 PRATYASHU SHEKHAR 21 19 25 30 14 109 7
10 1173764 ADITYA ANURAG 29 19 19 25 14 106 8
11 1239637 SAURYA SINHA 25 18 20 30 11 104 9
12 1189401 ANKITA KUMARI 24 19 18 29 6 96 10
13 1289604 SURYANSHU SINGH  27 13 20 22 13 95 11
14 1209672 SHREYA GOYAL 19 20 19 24 11 93 12
15 1291878 PRANAV KUMAR SINGH 21 16 21 24 9 91 13
16 1272891 MAYANK PRASOON BHARDWAJ 24 20 17 20 7 88 14
17 1241224 KRITI VAID 22 10 20 18 13 83 15
18 1182699 ROHIT 16 14 16 24 9 79 16
19 1208481 CHEHEK PRASHAR 20 14 14 26 5 79 16
20 1239263 SANSKRITI  14 11 13 27 10 75 17
21 1230599 LAKSHYA VEDIK 18 19 17 12 8 74 18
22 1305011 YASH GHOSHAL 13 16 10 12 4 55 19