IX JSTE - 16.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT / PMT ACADEMY - DWARKA SEC-8
IX JSTE  - 16.01.2017 RESULT  
SL_NO Roll number Name GK           50 RANK PHY         40 RANK CHE         40 RANK BIO         40 RANK MATHS     30 RANK Total     200 RANK
1 1246345 KUMAR SATYAM                     32 1 33 1 33 1 32 5 30 1 160 1
2 1233138 KRISHNAPAL DURG DHWAJ SINGH      28 2 22 13 31 7 27 22 22 6 130 3
3 1227516 ADITYA RANJAN                    24 10 20 26 30 12 17 56 20 17 111 15
4 1228669 HRITIK SHOKEEN                   24 10 18 36 26 29 19 48 18 24 105 24
5 1182281 AYUSH SINGH                      21 28 14 55 26 29 18 53 20 17 99 34
6 1176087 VITASTA TIKU                     26 4 14 55 20 54 21 41 13 42 94 43
7 1237873 KAPISHWER                        20 31 19 32 24 38 18 53 13 42 94 43
8 1194223 YASHASVI YADAV                   23 15 17 40 24 38 20 44 6 70 90 46
9 1205026 SHUBHAM                          21 28 13 56 22 48 18 53 13 42 87 49
10 1239442 SURAJ KUMAR                      21 28 16 46 16 60 17 56 15 33 85 51
11 1212184 SHIVAM TRIPATHI                  19 34 12 61 15 62 15 59 22 6 83 53
12 1247042 SHAURYA MANDERNA                 23 15 12 61 21 49 13 61 11 56 80 57
13 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR PARACHOORI  18 40 9 66 23 45 16 57 8 66 74 59
14 1287875 NIKHIL KUMAR                     16 57 19 32 12 67 12 66 14 37 73 61
15 1239286 PARTH SHARMA                     18 40 18 36 8 71 19 48 9 61 72 62
16 1227493 ROHIT YADAV                      19 34 11 62 19 57 12 66 8 66 69 63
17 1196906 SHWETA                           16 57 12 61 17 59 12 66 11 56 68 64
18 1308892 NITISH KUMAR                     17 47 8 72 11 68 12 66 12 49 60 65
19 1229932 ABHAY YADAV                      21 28 10 64 14 64 9 69 5 72 59 66
20 1232222 AMIT PAL                         7 72 8 72 19 57 11 68 10 58 55 67
21 1233964 YASH DAYAL                       9 71 10 64 13 66 12 66 8 66 52 68
22 1234744 SAMYAK SHRIVASTAV                9 71 8 72 9 69 14 60 9 61 49 69
23 1253416 PANKAJ PANDEY                    16 57 7 73 8 71 4 72 9 61 44 70
24 1213497 AAYUSH ANAND SINHA               6 73 8 72 14 64 4 72 7 68 39 71
25 1246342 MANMOHAN SHARMA                  10 69 8 72 4 72 5 70 5 72 32 72
26 1231982 HARSHIT RAJ                      18 40 12 61 0 73 0 73 0 73 30 73