IX JSTE - 09.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
IX JSTE  - 09.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME G.K. (50) RANK MATH    (30) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (200) T-RANK
1 1228669 HRITIK SHOKEEN        24 68 19 37 27 50 28 37 26 60 124 54
2 1194223 YASHASVI YADAV        22 78 18 51 28 46 21 81 22 79 111 70
3 1205026 SHUBHAM               22 78 16 72 18 93 22 74 23 75 101 81
4 1176087 VITASTA TIKU          21 83 14 84 23 76 14 100 25 70 97 83
5 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR  18 93 18 51 18 93 23 68 18 93 95 87
6 1247042 SHAURYA MANDERNA      18 93 12 88 17 96 23 68 25 70 95 87
7 1253416 PANKAJ PANDEY         17 96 16 72 18 93 25 54 17 95 93 90
8 1239442 SURAJ KUMAR           11 110 17 63 17 96 23 68 25 70 93 90
9 1233964 YASH DAYAL            16 100 16 72 17 96 21 81 20 87 90 91
10 1229932 ABHAY YADAV           23 73 17 63 13 105 14 100 18 93 85 93
11 1182281 AYUSH SINGH           15 103 19 37 16 98 18 89 15 100 83 94
12 1302089 RITIK RAJ             15 103 15 78 18 93 10 109 20 87 78 97
13 1287875 NIKHIL KUMAR          15 103 13 87 14 103 21 81 15 100 78 97
14 1233138 KRISHNAPAL DURG DHWAJ 28 52 8 106 9 113 17 93 11 108 73 98
15 1232660 NEELAM GUPTA          14 105 9 103 21 82 17 93 11 108 72 99
16 1239286 PARTH SHARMA          17 96 11 94 18 93 14 100 6 111 66 103
17 1212184 SHIVAM TRIPATHI       16 100 10 98 14 103 15 96 11 108 66 103
18 1237883 SAKSHAM SONI          20 87 0 114 19 87 22 74 3 114 64 104
19 1246342 MANMOHAN SHARMA       19 91 9 103 9 113 12 106 9 110 58 107
20 1232222 AMIT PAL              7 114 9 103 14 103 10 109 17 95 57 108
21 1231982 HARSHIT RAJ           11 110 11 94 13 105 16 95 3 114 54 109
22 1227493 ROHIT YADAV           9 113 8 106 12 107 11 107 11 108 51 111
23 1213497 AAYUSH ANAND SINHA    9 113 10 98 11 109 9 111 10 109 49 112
24 1308892 NITISH KUMAR          13 108 6 111 8 114 9 111 11 108 47 114