(ADV) XI IIT IZ TEST ON 23.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 23.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      56 79 50 68 22 138 128 37
2 1178333 AMISH MITTAL      48 153 62 8 2 976 112 90
3 1176089 ISHAAN TIKU             48 153 40 265 12 506 100 176
4 1183182 ANANT SHANKHDHAR 44 217 38 333 12 506 94 244
5 1182683 DIVYANGAM DUTTA   46 183 20 1033 20 186 86 323
6 1189095 DEBRAJ GHOSH      30 432 50 68 6 807 86 323
7 1190504 AKHIL JAIN              14 766 58 18 12 506 84 349
8 1009312 PANKIL KALRA      16 726 56 27 10 590 82 369
9 1181297 VANSH MISHRA            4 965 56 27 12 506 72 483
10 1202859 SANCHIT TRIVEDI   20 639 34 514 14 391 68 527
11 1229793 ACHAL KUMAR JHA         34 366 32 590 0 1019 66 554
12 1230560 RAHUL YADAV             6 916 48 95 8 705 62 634
13 1189124 SOURADIP MANDAL   46 183 16 1061 0 1019 62 634
14 1189530 HARDIK SINGH            14 766 34 514 12 506 60 664
15 1188409 AASTHA LUTHRA     22 602 30 692 8 705 60 664
16 1187106 KUNAL GUPTA       22 602 32 590 4 910 58 686
17 1201269 ABHISHEKSHARMA   12 804 38 333 8 705 58 686
18 1237883 SAKSHAM SONI            22 602 28 775 4 910 54 735
19 1010438 RAHUL VYAS              10 844 34 514 8 705 52 764
20 1241264 GARVIT GALGAT     12 804 40 265 0 1019 52 764
21 1188587 AVINASH RAJ             12 804 26 884 6 807 44 883
22 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    2 997 30 692 12 506 44 883
23 1186737 AYUSH YADAV             4 965 28 775 12 506 44 883
24 1181711 ANKUSH KHANNA           10 844 30 692 2 976 42 920
25 1194561 SUMIT SINGH             2 997 30 692 10 590 42 920
26 1285992 KUNAL MEHTA             4 965 34 514 4 910 42 920
27 1233129 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH 0 1034 32 590 10 590 42 920
28 1299176 KUMAR UTKARSH           -8 1062 38 333 12 506 42 920
29 1248413 ANUSH AGGARWAL          12 804 24 944 4 910 40 936
30 1232665 JYOTI                   10 844 24 944 6 807 40 936
31 1195895 NIDHI MISHRA            4 965 34 514 2 976 40 936
32 1230377 RISHABH                 0 1034 30 692 8 705 38 964
33 1174589 SOUMIK LAIK             6 916 26 884 2 976 34 1010
34 1196521 SANKALP GAUR            0 1034 26 884 4 910 30 1036