(ADV) XI IIT IZ TEST ON 09.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 09.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1189530 HARDIK SINGH            18 756 40 117 18 1008 76 362
2 1190504 AKHIL JAIN              11 1299 26 448 25 597 62 661
3 1229793 ACHAL KUMAR JHA         17 836 28 390 16 1123 61 678
4 1237883 SAKSHAM SONI            29 193 5 1548 16 1123 50 917
5 1230560 RAHUL YADAV             16 916 18 759 15 1190 49 938
6 1285992 KUNAL MEHTA             13 1149 16 859 15 1190 44 1070
7 1181711 ANKUSH KHANNA           17 836 12 1087 11 1425 40 1190
8 1305902 TUSHAR THAKUR           19 691 9 1283 12 1378 40 1190
9 1248413 ANUSH AGGARWAL          11 1299 10 1215 19 946 40 1190
10 1174589 SOUMIK LAIK             12 1231 13 1014 12 1378 37 1278
11 1205755 PRAGATI                 17 836 13 1014 7 1666 37 1278
12 1181404 NIKHIL KIRAR            13 1149 9 1283 15 1190 37 1278
13 1253217 KARTIK BISHT            13 1149 14 960 8 1617 35 1350
14 1233129 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH 4 1747 28 390 3 1780 35 1350
15 1179293 SAMRIDHI SHARMA         17 836 13 1014 5 1740 35 1350
16 1195895 NIDHI MISHRA            14 1057 -4 1806 21 841 31 1444
17 1010438 RAHUL VYAS              16 916 4 1594 8 1617 28 1530
18 1176089 ISHAAN TIKU             10 1392 1 1723 16 1123 27 1563
19 1194561 SUMIT SINGH             13 1149 10 1215 3 1780 26 1582
20 1232665 JYOTI                   11 1299 1 1723 13 1307 25 1612
21 1255432 VIKASH SINGH            12 1231 -3 1798 14 1264 23 1643
22 1230377 RISHABH                 7 1606 5 1548 10 1510 22 1658
23 1196521 SANKALP GAUR            6 1648 6 1499 8 1617 20 1691
24 1232059 PRASHANT KUMAR          5 1689 0 1753 14 1264 19 1706
25 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    4 1747 6 1499 9 1569 19 1706
26 1189749 ANMOL CHHETRI           3 1772 3 1646 10 1510 16 1751