(ADV) XI IIT IZ TEST ON 02.01.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 02.01.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI    49 114 21 583 10 1056 80 459
2 1174589 SOUMIK LAIK     37 895 18 743 14 737 69 706
3 1189530 HARDIK SINGH    37 895 19 686 6 1414 62 925
4 1229793 ACHAL KUMAR JHA  30 1503 28 340 2 1745 60 998
5 1195895 NIDHI MISHRA    33 1240 8 1376 15 666 56 1126
6 1190504 AKHIL JAIN      39 714 20 635 -3 1902 56 1126
7 1305902 TUSHAR THAKUR   37 895 13 1020 2 1745 52 1270
8 1255101 AMRITESH ALOK   30 1503 13 1020 2 1745 45 1531
9 1181711 ANKUSH KHANNA   30 1503 11 1157 3 1682 44 1568
10 1010438 RAHUL VYAS      26 1756 11 1157 3 1682 40 1679
11 1285992 KUNAL MEHTA     24 1863 5 1592 6 1414 35 1789
12 1230560 RAHUL YADAV     27 1722 9 1303 -1 1880 35 1789
13 1230377 RISHABH         27 1722 3 1717 2 1745 32 1840
14 1205755 PRAGATI         22 1895 2 1767 6 1414 30 1871
15 1196521 SANKALP GAUR    24 1863 5 1592 -3 1902 26 1899