XI PMT REG ON 12.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT REG ON 12.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT     (180) B-RANK ZOO    (180) Z-RANK PHY  (180) P-RANK CHE    (180) C-RANK TOT    (720) T-RANK
1 1222498 PIYUSH TYAGI          160 6 165 1 170 2 165 1 660 1
2 1208624 SUPRABHA              156 8 135 17 116 4 130 4 537 5
3 1237821 BITTU KUMAR           146 13 116 30 110 6 140 3 512 7
4 1010424 AYUSH KUMAR           134 22 135 17 115 5 111 11 495 8
5 1190849 PRATEEK KUMAR         69 105 123 24 106 7 105 16 403 19
6 1012252 ANKIT SINGH           121 37 101 47 78 22 75 47 375 28
7 1288197 RAJ VANSH KHANNA      124 33 94 57 79 21 74 51 371 29
8 1242693 NIKHIL ANAND          101 68 83 71 79 21 74 51 337 44
9 1235725 VIDHI MITTAL          97 74 98 51 47 55 71 55 313 53
10 1233263 PIYUSH PATHAK         85 85 148 9 40 71 25 109 298 60
11 1185385 RAKSHA JOSHI          109 55 110 38 16 116 54 72 289 64
12 1188563 SHYAMA RANI           110 53 85 68 28 97 43 85 266 71
13 1190497 PARIDHI               48 122 93 58 42 65 76 44 259 72
14 1289097 VINOD KUMAR MEENA     89 83 24 128 44 62 93 29 250 76
15 1264466 KRITI GARG            50 119 69 84 48 52 72 53 239 79
16 1232666 NEERAV                84 86 47 112 67 27 39 92 237 83
17 1249942 NISHTHA DUBEY         105 62 9 137 33 85 78 42 225 94
18 1236173 AKANKSHA YADAV        115 48 64 92 6 132 38 95 223 95
19 1181434 SHIVANI SINGH         58 113 50 105 60 33 38 95 206 102
20 1182760 RUTIKA BIST           82 88 3 140 46 57 66 60 197 105
21 1203313 RAHUL KUMAR SAH       75 96 0 143 48 52 59 64 182 109
22 1240421 ROHAN KUMAR GUPTA     52 118 49 110 24 105 30 103 155 115
23 1201277 RANI KUMARI           33 131 32 124 33 85 56 71 154 116
24 1253209 LATIKA SHARMA         101 68 35 123 14 118 3 137 153 117
25 1267574 MAHIMA GRACE LAL      62 109 0 143 32 90 56 71 150 118
26 1189865 ANISHKA MISHRA        61 111 61 97 9 128 14 128 145 120
27 1305379 MINZA AZIZ            38 128 42 117 30 94 28 106 138 122
28 1304354 SAKSHI PRAGAY         70 103 13 134 25 103 23 113 131 125
29 1296043 VAIBHAV PANKAJ        62 109 3 140 29 95 37 96 131 125
30 1239599 SEEMA                 25 134 4 138 33 85 45 81 107 129
31 1295496 GYAN PARKASH          11 139 22 129 24 105 24 110 81 136
32 1302922 BHAWNA SEHRAWAT       39 126 0 143 8 130 18 121 65 139
33 1306108 AKANKSHA SHARMA       -5 144 12 135 11 123 17 123 35 143