XI IIT REG ON 05.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT REG ON 05.12.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1212254 NISHANT RAJ                  55 108 96 145 65 100 216 92
2 1276343 BHUPENDER                    86 14 86 290 36 319 208 112
3 1304768 ANURAG CHOUHAN               82 19 78 415 42 265 202 124
4 1253595 RAHUL KUMAR                  37 249 92 206 68 83 197 140
5 1249657 LOKESH ROY                   38 236 83 343 76 39 197 140
6 1196456 UJJAWAL PARASAR              25 380 95 169 74 50 194 152
7 1301954 ANKIT RAJ                    71 37 86 290 33 349 190 165
8 1291262 SHIVANI KUMARI               66 54 75 465 48 222 189 170
9 1281340 ALOK MISHRA                  61 72 80 391 46 233 187 176
10 1293109 RAHUL VERMA                  66 54 80 391 33 349 179 206
11 1302586 KAHAF KHAN                   58 90 89 248 31 376 178 212
12 1297185 SHIVANI JHA                  40 223 107 43 31 376 178 212
13 1252496 AMAN UPADHYAY                37 249 94 178 44 250 175 224
14 1311828 ROHIT ATRI                   29 350 86 290 58 143 173 232
15 1257577 CHIRANTAN KRISHNA            26 371 86 290 59 134 171 245
16 1302563 PARAS KUMAR MEENA            59 84 70 528 42 265 171 245
17 1252370 ADARSH JAISWAL               19 446 93 193 57 149 169 253
18 1310903 YAVIKA                       30 337 106 58 31 376 167 258
19 1257507 SMRITI                       21 424 101 96 44 250 166 265
20 1289121 RITIK MEHRA                  46 175 91 227 29 396 166 265
21 1288598 ASHU                         58 90 82 355 22 477 162 282
22 1303540 AMAN                         55 108 78 415 27 417 160 285
23 1303458 ABHINAV RAJ                  60 79 82 355 16 541 158 297
24 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV         29 350 82 355 47 228 158 297
25 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET TANAJI  38 236 84 330 31 376 153 324
26 1254560 AKSHAT SINGH                 16 481 106 58 31 376 153 324
27 1237817 SWADEEP GAUTAM               15 506 83 343 53 182 151 330
28 1196466 PRAJJWAL PARASAR             10 549 91 227 50 208 151 330
29 1305400 SAMEEN KHAN                  33 291 85 313 31 376 149 338
30 1249932 RAVI RISHAV                  19 446 80 391 50 208 149 338
31 1252673 AAKRITI RAJ                  33 291 81 371 31 376 145 349
32 1252376 ADITYA ANAL                  25 380 80 391 39 295 144 352
33 1196445 AMIT RAJ                     4 614 104 74 35 332 143 358
34 1305109 RADHESHYAM TIWARI            17 467 110 34 10 594 137 382
35 1248501 RISHIKESH SINGH              17 467 88 256 32 360 137 382
36 1190500 RAHUL JAIN                   37 249 66 573 32 360 135 388
37 1207284 AKASH PUSHKAR                9 559 86 290 39 295 134 394
38 1194919 SHIVANI                      9 559 91 227 32 360 132 405
39 1233141 OM PRAKASH                   4 614 120 10 8 617 132 405
40 1208783 ADARSH KUMAR JHA             12 530 88 256 31 376 131 407
41 1300383 YASH DIXIT                   30 337 81 371 18 527 129 417
42 1295488 HIMANSHU CHOUDHARY           41 213 78 415 9 599 128 426
43 1286625 AMAN YADAV                   28 356 85 313 14 560 127 430
44 1296127 CHIRAG CHATURVEDI            20 435 84 330 22 477 126 437
45 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA        18 458 87 269 20 505 125 445
46 1184066 AVIJIT PANDA                 7 582 86 290 32 360 125 445
47 1253203 AJAY SINGH                   31 316 74 476 18 527 123 451
48 1302956 RAHUL CHAUHAN                34 281 81 371 8 617 123 451
49 1253906 RAJ KAMAL                    7 582 88 256 26 425 121 459
50 1221979 PRIYANSH SINGH               8 568 83 343 30 389 121 459
51 1258555 KALI KISHAN TIWARI           18 458 83 343 18 527 119 469
52 1197516 GULSHAN KUMAR                11 540 71 513 35 332 117 474
53 1299172 AVDITI SAINI                 34 281 73 486 8 617 115 482
54 1246685 AYUSH JAISWAL                4 614 77 430 34 340 115 482
55 1309900 REEYA MISHRA                 11 540 74 476 29 396 114 486
56 1289090 PULKITH NAGARWAL             20 435 73 486 21 489 114 486
57 1297240 AYUSH KUMAR                  15 506 82 355 16 541 113 493
58 1233256 UDIT SHARMA                  19 446 74 476 19 515 112 505
59 1302638 SAURABH SWARAJ               21 424 77 430 14 560 112 505
60 1299422 RAJNISH RANJAN               10 549 76 449 25 442 111 512
61 1257278 AMAN PRATAP SINGH            7 582 83 343 20 505 110 517
62 1284533 SAMRIDH SINGH                0 632 83 343 24 451 107 526
63 1196426 RUPALI KUMARI                21 424 69 536 15 547 105 536
64 1230351 JASMINE                      21 424 68 547 15 547 104 541
65 1301137 RAVI PRAKASH SINGH           -2 636 84 330 20 505 102 544
66 1289750 SANJAY SINGH RAWAT           24 390 56 634 21 489 101 549
67 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI           4 614 76 449 16 541 96 565
68 1303846 NIKHIL SHARMA                22 411 59 625 14 560 95 568
69 1303243 UTKARSH SRIVASTAVA           14 518 64 586 17 534 95 568
70 1211034 SHIVAM BHARDWAJ              11 540 63 592 17 534 91 593
71 1297596 ATUL KUMAR                   3 618 57 630 27 417 87 608
72 1300421 SHORYA                       13 523 61 610 11 584 85 614
73 1307244 JASKIRAT SINGH               4 614 72 499 8 617 84 617
74 1190851 HARSH                        10 549 61 610 10 594 81 624
75 1273317 KANHAIYA KUNWAR              6 591 73 486 1 634 80 625
76 1303236 PARMARTH SHEKHAR             10 549 60 621 8 617 78 629
77 1274618 SUPRIYA                      5 597 55 636 6 626 66 637