XI IIT IC ON 05.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 05.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA        68 84 66 123 69 35 203 45
2 1239917 MANU GAUR               84 31 43 292 56 76 183 78
3 1232655 AVINASH CHAUDHARY       52 160 89 25 41 190 182 79
4 1184071 PRACHI SINGH            57 133 37 366 84 4 178 87
5 1234815 DEV RISHI               77 54 39 346 56 76 172 103
6 1206750 NITISH ADHANA           86 25 31 402 49 129 166 122
7 1218452 MANJEET SHARMA          47 187 51 235 51 114 149 161
8 1176593 CHIRAG MAHAJAN          40 237 55 201 52 105 147 168
9 1239608 SAURABH SINGH DHAMI     96 7 48 256 0 512 144 180
10 1220774 SOMENDRA TIWARI         25 335 50 241 56 76 131 215
11 1218235 VISHAL RAJ              43 208 43 292 41 190 127 233
12 1233390 AADARSH KUMAR           21 367 59 173 41 190 121 251
13 1235357 PRAGYAN SINGH           20 376 41 321 52 105 113 276
14 1232339 TUSHAR                  30 296 51 235 31 303 112 280
15 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV     27 318 53 216 31 303 111 288
16 1194566 MITHLESH MISHRA         41 221 27 435 40 200 108 301
17 1226933 TANMAY                  20 376 42 305 46 154 108 301
18 1232657 SURAJ GUPTA             14 432 50 241 38 214 102 327
19 1225667 KRITI SINGH             23 353 24 455 46 154 93 362
20 1231823 ANURAG                  19 385 42 305 32 291 93 362
21 1196901 UNDRESH                 34 269 29 422 29 326 92 363
22 1194570 ASHISH SINGH            23 353 54 211 13 454 90 374
23 1233078 TUSHAR GUSIAN           20 376 47 261 19 411 86 382
24 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA       3 499 38 353 45 162 86 382
25 1243958 ANKHIL MANUKONDA        18 395 49 252 18 419 85 386
26 1233250 NEHA ANNA               29 303 23 465 31 303 83 392
27 1209705 SHIVANI MISHRA          37 252 16 493 29 326 82 394
28 1173186 MANDALAPU ALEKHYA       42 213 23 465 16 438 81 398
29 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     21 367 29 422 30 313 80 400
30 1231081 ADARSH KUMAR SINGH      8 470 35 382 32 291 75 415
31 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR      -4 518 33 394 42 185 71 427
32 1218231 ADARSH CHAND            15 425 35 382 20 401 70 431
33 1228720 MILAN KUMAR             3 499 26 438 35 252 64 451
34 1235562 VAIBHAV SHARMA          9 463 24 455 20 401 53 475
35 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA    10 456 25 447 10 475 45 494