PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 26.11.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 26.11.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM              110 2 95 29 101 108 306 4
2 1012786 YUVRAJ DAGAR             66 179 66 214 85 561 217 136
3 1009019 S AVINASH      61 235 55 369 93 283 209 185
4 1202548 ESHITA                   47 587 52 423 86 508 185 357
5 1011716 BIMAL SETHI              34 1065 100 16 45 1746 179 420
6 1013210 RAGHAV YADAV             66 179 56 347 49 1645 171 505
7 1012016 AAYUSH                   60 251 54 387 44 1767 158 696
8 1011672 MAYANK KANDPAL           37 943 38 770 81 679 156 718
9 1011489 AAYUSH TYAGI             45 655 61 266 48 1677 154 740
10 1011225 UTSAV AKARSHAN           19 1603 33 911 96 208 148 826
11 1013524 SHIVAM KUMAR             30 1191 45 598 70 1053 145 874
12 1136705 ASIF IFTEKHAR            13 1793 66 214 62 1313 141 924
13 1005031 ACHIN KHATTAR            23 1451 55 369 61 1340 139 963
14 1011152 REETVIK CHATTERJEE       26 1331 36 821 73 945 135 1036
15 1008975 ASHUTOSH DAS             33 1100 18 1442 80 728 131 1089
16 1010283 HUNARPREET SINGH         48 556 27 1127 55 1495 130 1108
17 1003336 SAHIL GAHLAWAT           8 1919 60 280 62 1313 130 1108
18 1010282 ANIMESH NAREDA 15 1742 45 598 66 1190 126 1164
19 1012784 KUNWAR CHIRAG            33 1100 27 1127 65 1225 125 1181
20 1011804 ABHISHEK KUMAR           21 1521 39 749 56 1462 116 1316
21 1012459 HIMANSHU BHUSHAN         25 1376 50 467 35 1910 110 1408
22 1016233 DEVANG VERMA             35 1024 30 1013 43 1780 108 1430
23 1227486 AYUSH SHARMA             5 1976 32 948 69 1088 106 1458
24 1012505 ABHINAV JAIN             18 1640 29 1050 56 1462 103 1501
25 1009034 SHAILY MISHRA            9 1900 5 1892 85 561 99 1555
26 1011728 SAMRAT PUNIA             16 1701 38 770 45 1746 99 1555
27 1009640 ANUBHAV MATTOO           6 1964 28 1086 64 1247 98 1566
28 1017069 ASHUTOSH MISHRA          18 1640 -4 2045 84 580 98 1566
29 1013191 AMIT KUMAR               6 1964 33 911 59 1396 98 1566
30 1009652 PRANSHU TRIPATHI         42 763 19 1407 36 1892 97 1577
31 1028185 ARPAN SHARMA             35 1024 21 1332 40 1841 96 1597
32 1011720 RITHWIK PATRA            37 943 26 1160 33 1937 96 1597
33 1011745 PRATHAM JOSHI            26 1331 12 1675 47 1699 85 1727
34 1065405 AMAN KUMAR               23 1451 9 1776 53 1536 85 1727
35 1010284 SAGAR SHOKEEN            16 1701 28 1086 34 1924 78 1797
36 1008878 HARSH SHARMA             15 1742 14 1610 43 1780 72 1861
37 1145805 SURYA VARDHAN            8 1919 7 1841 55 1495 70 1879
38 1013203 ISHU DHARIWAL            4 1990 11 1712 12 2061 27 2058
39 1011503 ABHINAV CHAUHAN          0 2043 6 1862 15 2055 21 2062
40 1308520 SHIVAM KUMAR             -4 2059 -1 2022 9 2062 4 2068