PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 11.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 11.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186983 SHUBHAM ATRI        110 17 105 10 101 4 316 2
2 1186984 ARSH GAUTAM         115 5 100 17 75 134 290 10
3 1012786 YUVRAJ DAGAR        65 712 107 6 72 175 244 46
4 1304731 DIVYAM SHARMA      60 880 60 235 77 113 197 207
5 1014502 PUNEET PRAKASH     85 233 45 486 64 298 194 225
6 1009019 S AVINASH          87 196 42 543 64 298 193 228
7 1008975 ASHUTOSH DAS        64 741 32 835 73 155 169 400
8 1010283 HUNARPREET SINGH    75 450 37 671 55 518 167 420
9 1005031 ACHIN KHATTAR       52 1128 61 222 50 670 163 465
10 1009642 RUCHIR ATRI        94 119 33 804 32 1258 159 519
11 1307210 ANKIT MITTAL       40 1522 70 135 48 718 158 526
12 1012016 AAYUSH              67 648 49 389 39 1027 155 556
13 1011225 UTSAV AKARSHAN      66 677 32 835 56 488 154 568
14 1011716 BIMAL SETHI         55 1036 50 363 46 778 151 591
15 1012032 RAGHAV RATHI       76 411 39 621 35 1169 150 604
16 1016233 DEVANG VERMA        43 1433 36 700 59 414 138 772
17 1202548 ESHITA              44 1394 49 389 44 845 137 787
18 1013524 SHIVAM KUMAR        38 1577 42 543 47 748 127 929
19 1009652 PRANSHU TRIPATHI    56 1002 59 245 0 2015 115 1119
20 1008878 HARSH SHARMA        44 1394 31 863 39 1027 114 1132
21 1011804 ABHISHEK KUMAR      29 1798 48 409 37 1096 114 1132
22 1010282 ANIMESH NAREDA     28 1817 61 222 25 1500 114 1132
23 1012784 KUNWAR CHIRAG       55 1036 18 1439 40 995 113 1145
24 1005039 VAIBHAV VERMA      46 1317 36 700 24 1537 106 1268
25 1011674 SRIJAN              66 677 32 835 7 1939 105 1282
26 1136705 ASIF IFTEKHAR       17 1980 54 301 24 1537 95 1448
27 1009640 ANUBHAV MATTOO      15 2001 40 593 27 1437 82 1658
28 1145805 SURYA VARDHAN       22 1923 18 1439 38 1060 78 1704
29 1010284 SAGAR SHOKEEN       13 2012 39 621 25 1500 77 1722