PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 05.11.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 05.11.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM         95 124 96 111 80 236 271 70
2 1012786 YUVRAJ DAGAR        89 243 115 5 56 810 260 105
3 1012015 UTKARSH             73 661 96 111 48 1050 217 394
4 1010283 HUNARPREET SINGH    46 1441 77 437 80 236 203 535
5 1202548 ESHITA              78 517 77 437 30 1558 185 726
6 1013210 RAGHAV YADAV        60 1070 88 207 37 1364 185 726
7 1012016 AAYUSH              60 1070 90 174 34 1453 184 749
8 1003336 SAHIL GAHLAWAT      22 1845 95 121 62 636 179 809
9 1308520 SHIVAM KUMAR        35 1692 105 45 30 1558 170 933
10 1011716 BIMAL SETHI         5 1903 115 5 50 991 170 933
11 1012505 ABHINAV JAIN        45 1472 75 487 46 1104 166 982
12 1013191 AMIT KUMAR          55 1212 60 816 49 1018 164 1011
13 1011489 AAYUSH TYAGI        19 1861 88 207 56 810 163 1019
14 1016233 DEVANG VERMA        43 1521 77 437 40 1290 160 1056
15 1011225 UTSAV AKARSHAN      54 1245 68 635 32 1503 154 1135
16 1008889 SHUBHJAY KUMAR      42 1552 63 741 47 1084 152 1160
17 1011672 MAYANK KANDPAL      35 1692 78 408 33 1482 146 1233
18 1011792 NEERAJ KUMAR        48 1397 48 1131 48 1050 144 1261
19 1028185 ARPAN SHARMA        59 1102 28 1633 41 1266 128 1421
20 1136705 ASIF IFTEKHAR       10 1896 82 319 31 1531 123 1477
21 1005031 ACHIN KHATTAR       20 1856 75 487 28 1604 123 1477
22 1011503 ABHINAV CHAUHAN     44 1502 41 1311 26 1639 111 1599
23 1011720 RITHWIK PATRA       55 1212 28 1633 25 1655 108 1629
24 1011804 ABHISHEK KUMAR      50 1348 27 1656 25 1655 102 1685
25 1017069 ASHUTOSH MISHRA     37 1657 44 1234 19 1739 100 1706
26 1011745 PRATHAM JOSHI       51 1321 26 1682 23 1683 100 1706
27 1012784 KUNWAR CHIRAG       54 1245 28 1633 17 1772 99 1713
28 1065405 AMAN KUMAR          45 1472 27 1656 22 1699 94 1748
29 1227486 AYUSH SHARMA        22 1845 54 977 15 1792 91 1771
30 1156430 AYUSH RAJ           43 1521 30 1588 13 1818 86 1802
31 1013243 VISHU MISHRA        22 1845 39 1356 22 1699 83 1815
32 1011019 VIKRANT ARYA        28 1795 32 1541 23 1683 83 1815
33 1012473 PRAWEEN KUMAR       33 1720 26 1682 23 1683 82 1820
34 1011839 SHUBHAM SINGH       27 1803 29 1614 24 1666 80 1829
35 1009652 PRANSHU TRIPATHI    31 1750 19 1798 25 1655 75 1849
36 1013203 ISHU DHARIWAL       21 1850 42 1286 11 1833 74 1854
37 1010284 SAGAR SHOKEEN       15 1880 46 1176 2 1884 63 1875