PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 22.10.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 12
PHASE-II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 22.10.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1012786 YUVRAJ DAGAR         100 48 66 67 75 309 241 38
1 1014502 PUNEET PRAKASH    65 549 85 20 90 109 240 40
2 1304731 DIVYAM SHARMA     84 187 61 89 91 96 236 55
3 1012980 NILAYAN SARKAR    83 201 45 244 100 36 228 73
4 1009019 S AVINASH         68 463 62 83 82 199 212 111
5 1008964 ANKIT TIWARI      79 254 65 72 65 491 209 125
7 1013210 RAGHAV YADAV         87 162 34 487 47 964 168 356
8 1013524 SHIVAM KUMAR         52 913 28 693 76 288 156 462
6 1307048 SAKSHI AGARWAL    47 1049 44 253 64 517 155 479
10 1011672 MAYANK KANDPAL       44 1150 27 744 76 288 147 580
11 1308520 SHIVAM KUMAR         79 254 8 1804 60 627 147 580
12 1003336 SAHIL GAHLAWAT       80 239 5 1954 61 592 146 590
13 1011225 UTSAV AKARSHAN       70 428 42 287 33 1413 145 603
14 1010283 HUNARPREET SINGH     62 644 37 405 46 999 145 603
7 1005039 VAIBHAV VERMA     57 776 42 287 45 1028 144 619
16 1005031 ACHIN KHATTAR        32 1557 50 172 58 677 140 671
17 1012016 AAYUSH               56 798 38 379 40 1190 134 753
18 1012784 KUNWAR CHIRAG        35 1430 27 744 71 372 133 770
19 1011716 BIMAL SETHI          50 970 44 253 39 1220 133 770
8 1009642 RUCHIR ATRI       64 584 39 357 27 1623 130 815
9 1008876 ABHISHEK RAWAT    21 1854 49 186 53 811 123 921
22 1011489 AAYUSH TYAGI         28 1664 59 104 33 1413 120 959
23 1011804 ABHISHEK KUMAR       44 1150 23 930 52 828 119 975
10 1010276 SAMYAKA PANDEY    31 1581 38 379 48 935 117 1004
25 1008878 HARSH SHARMA         19 1919 49 186 36 1317 104 1183
26 1068857 RISHABH SHARMA       49 991 25 834 29 1544 103 1198
27 1136705 ASIF IFTEKHAR        14 2021 59 104 25 1684 98 1272
28 1013191 AMIT KUMAR           40 1283 23 930 30 1515 93 1360
29 1016233 DEVANG VERMA         6 2145 42 287 41 1147 89 1420
30 1011152 REETVIK CHATTERJEE   61 669 10 1707 15 1923 86 1462
31 1017069 ASHUTOSH MISHRA      10 2099 18 1220 52 828 80 1553
32 1012473 PRAWEEN KUMAR        40 1283 12 1570 27 1623 79 1569
33 1011720 RITHWIK PATRA        46 1085 5 1954 27 1623 78 1589
11 1010282 ANIMESH NAREDA    19 1919 32 546 27 1623 78 1589
35 1009034 SHAILY MISHRA        13 2034 14 1463 50 879 77 1602
36 1011728 SAMRAT PUNIA         10 2099 28 693 38 1258 76 1620
37 1011792 NEERAJ KUMAR         26 1718 10 1707 39 1220 75 1639
38 1011783 ARVJEET KUMAR        16 1979 27 744 30 1515 73 1664
39 1227486 AYUSH SHARMA         34 1469 13 1517 26 1658 73 1664
40 1145805 SURYA VARDHAN        9 2112 15 1403 44 1050 68 1742
41 1011745 PRATHAM JOSHI        19 1919 26 783 21 1797 66 1763
42 1012459 HIMANSHU BHUSHAN     10 2099 27 744 22 1763 59 1873
43 1028185 ARPAN SHARMA         15 1999 6 1908 38 1258 59 1873
44 1013203 ISHU DHARIWAL        20 1880 10 1707 21 1797 51 1955
45 1010284 SAGAR SHOKEEN        15 1999 22 990 4 2109 41 2043
46 1011839 SHUBHAM SINGH        18 1941 17 1272 -1 2147 34 2095
47 1065405 AMAN KUMAR           3 2167 5 1954 14 1944 22 2149
48 1014904 MAYANK               4 2159 4 2025 0 2144 8 2175