(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 24.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 24.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1189530 HARDIK SINGH           53 387 52 689 51 434 156 381
2 1190504 AKHIL JAIN             41 778 67 275 45 664 153 411
3 1179293 SAMRIDHI SHARMA        26 1623 57 519 39 956 122 861
4 1230560 RAHUL YADAV            24 1744 75 143 19 2262 118 943
5 1232665 JYOTI                  47 580 32 1679 33 1309 112 1095
6 1255432 VIKASH SINGH           30 1364 36 1452 46 614 112 1095
7 1181711 ANKUSH KHANNA          36 1001 28 1899 42 806 106 1219
8 1237883 SAKSHAM SONI           29 1433 50 777 24 1922 103 1295
9 1229793 ACHAL KUMAR JHA        34 1118 29 1852 32 1375 95 1503
10 1305902 TUSHAR THAKUR          25 1683 34 1552 34 1248 93 1555
11 1285992 KUNAL MEHTA            28 1507 38 1341 23 2008 89 1666
12 1195895 NIDHI MISHRA           37 951 39 1277 12 2595 88 1694
13 1232059 PRASHANT KUMAR         20 1998 38 1341 25 1860 83 1847
14 1253217 KARTIK BISHT           26 1623 34 1552 23 2008 83 1847
15 1189749 ANMOL CHHETRI          22 1880 28 1899 33 1309 83 1847
16 1248413 ANUSH AGGARWAL         19 2061 29 1852 31 1436 79 1966
17 1210399 DIVYANSH KUMAR         13 2406 24 2146 37 1080 74 2105
18 1255101 AMRITESH ALOK          5 2631 33 1611 29 1571 67 2253
19 1176089 ISHAAN TIKU            16 2230 28 1899 22 2077 66 2273
20 1186731 ANUSHKA JUYAL          5 2631 32 1679 28 1647 65 2297
21 1252655 ATUL ANAND JEE         16 2230 32 1679 17 2378 65 2297
22 1188587 AVINASH RAJ            15 2305 17 2500 31 1436 63 2342
23 1252658 PRIYANSHI              17 2177 20 2375 24 1922 61 2385
24 1194561 SUMIT SINGH            1 2644 20 2375 40 905 61 2385
25 1010438 RAHUL VYAS             16 2230 22 2271 22 2077 60 2407
26 1013427 ALANKRIT SHARMA        15 2305 19 2415 16 2447 50 2556
27 1196521 SANKALP GAUR           18 2120 16 2536 15 2503 49 2570
28 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   8 2587 13 2606 16 2447 37 2634