(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 17.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 17.12.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1178333 AMISH MITTAL      100 96 98 134 44 782 242 161
2 1257269 SANYAM AHUJA      103 59 99 118 28 1611 230 229
3 1202859 SANCHIT TRIVEDI   59 1007 102 79 27 1677 188 571
4 1190504 AKHIL JAIN            74 591 71 701 35 1265 180 671
5 1187106 KUNAL GUPTA       63 871 92 224 25 1796 180 671
6 1237883 SAKSHAM SONI          95 172 63 976 5 2781 163 885
7 1189124 SOURADIP MANDAL   85 332 59 1154 15 2396 159 944
8 1189530 HARDIK SINGH          62 902 58 1190 37 1166 157 968
9 1189095 DEBRAJ GHOSH      65 812 76 568 11 2585 152 1039
10 1189642 KAIMAN YADAV      40 1733 65 899 43 836 148 1112
11 1201269 ABHISHEKSHARMA    45 1532 58 1190 40 990 143 1199
12 1009312 PANKIL KALRA      49 1380 78 521 15 2396 142 1218
13 1181438 ADARSH JOSHY      49 1380 66 869 27 1677 142 1218
14 1174589 SOUMIK LAIK           53 1226 68 801 8 2698 129 1440
15 1194561 SUMIT SINGH           36 1892 62 1017 26 1746 124 1546
16 1229793 ACHAL KUMAR JHA       35 1932 61 1063 23 1933 119 1633
17 1181286 NEHA YADAV        52 1267 45 1755 22 1993 119 1633
18 1179293 SAMRIDHI SHARMA       49 1380 47 1661 22 1993 118 1657
19 1232059 PRASHANT KUMAR        23 2414 65 899 27 1677 115 1713
20 1181146 SIDDHANT ARYA     44 1576 63 976 8 2698 115 1713
21 1195895 NIDHI MISHRA          35 1932 48 1609 30 1532 113 1758
22 1285992 KUNAL MEHTA           59 1007 34 2252 16 2337 109 1825
23 1188409 AASTHA LUTHRA     56 1126 31 2353 20 2127 107 1860
24 1176720 SUSHANT DEV       43 1607 55 1327 8 2698 106 1878
25 1230560 RAHUL YADAV           45 1532 59 1154 1 2857 105 1902
26 1189749 ANMOL CHHETRI         50 1343 33 2287 15 2396 98 2054
27 1232665 JYOTI                 56 1126 34 2252 7 2727 97 2073
28 1181711 ANKUSH KHANNA         46 1483 36 2170 10 2626 92 2174
29 1248413 ANUSH AGGARWAL        27 2267 30 2394 34 1318 91 2188
30 1186542 DKSH BALHARA          36 1892 40 1990 14 2451 90 2211
31 1176089 ISHAAN TIKU           39 1768 32 2320 18 2226 89 2234
32 1181404 NIKHIL KIRAR          29 2190 39 2039 14 2451 82 2346
33 1210399 DIVYANSH KUMAR        16 2659 28 2464 32 1422 76 2445
34 1305902 TUSHAR THAKUR         38 1817 23 2650 10 2626 71 2521
35 1188587 AVINASH RAJ           38 1817 21 2702 10 2626 69 2554
36 1205755 PRAGATI               27 2267 18 2771 22 1993 67 2580
37 1186731 ANUSHKA JUYAL         27 2267 25 2583 14 2451 66 2599
38 1196521 SANKALP GAUR          18 2606 26 2535 21 2062 65 2618
39 1252655 ATUL ANAND JEE        43 1607 29 2431 -7 2899 65 2618
40 1230377 RISHABH               24 2377 26 2535 5 2781 55 2747
41 1255432 VIKASH SINGH          11 2808 15 2829 9 2660 35 2879
42 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL  5 2886 10 2884 10 2626 25 2897