(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 05.11.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 05.11.2016 RESULT  (ATTENDED :2820)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1178333 AMISH MITTAL      51 798 111 29 67 602 229 316
2 1257269 SANYAM AHUJA      55 696 96 223 75 402 226 332
3 1237883 SAKSHAM SONI            74 303 77 764 -2 2804 149 1268
4 1230560 RAHUL YADAV             49 871 96 223 0 2794 145 1336
5 1188409 AASTHA LUTHRA     13 2504 57 1516 75 402 145 1336
6 1174589 SOUMIK LAIK             33 1561 90 364 17 2529 140 1426
7 1009312 PANKIL KALRA      11 2560 96 223 13 2625 120 1770
8 1248413 ANUSH AGGARWAL          30 1696 57 1516 27 2217 114 1882
9 1176089 ISHAAN TIKU             28 1793 80 659 4 2763 112 1911
10 1241264 GARVIT GALGAT     14 2470 54 1624 43 1540 111 1923
11 1010438 RAHUL VYAS              40 1221 50 1778 18 2506 108 1958
12 1186737 AYUSH YADAV             39 1266 57 1516 12 2648 108 1958
13 1233129 RAMPAL 27 1860 54 1624 26 2255 107 1978
14 1189749 ANMOL CHHETRI           27 1860 72 934 4 2763 103 2045
15 1201269 ABHISHEKSHARMA    3 2792 65 1206 34 1925 102 2058
16 1189642 KAIMAN YADAV      26 1894 48 1857 23 2367 97 2139
17 1181146 SIDDHANT ARYA     4 2774 62 1319 29 2130 95 2165
18 1182683 DIVYANGAM DUTTA   23 2061 35 2266 35 1890 93 2196
19 1013427 ALANKRIT SHARMA         20 2229 54 1624 8 2712 82 2348
20 1183556 SUPRIYA NEGI      3 2792 49 1812 30 2087 82 2348
21 1179293 SAMRIDHI SHARMA         22 2123 36 2238 18 2506 76 2446
22 1181711 ANKUSH KHANNA           22 2123 48 1857 4 2763 74 2472
23 1186542 DKSH BALHARA            14 2470 38 2175 22 2398 74 2472
24 1253217 KARTIK BISHT            9 2632 35 2266 23 2367 67 2543
25 1230377 RISHABH                 21 2172 36 2238 7 2725 64 2575
26 1255101 AMRITESH ALOK           6 2712 38 2175 15 2585 59 2624
27 1196521 SANKALP GAUR            18 2317 26 2480 11 2667 55 2647
28 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    20 2229 25 2501 5 2756 50 2682
29 1186731 ANUSHKA JUYAL           17 2350 12 2745 8 2712 37 2761
30 1305902 TUSHAR THAKUR           16 2391 13 2729 6 2741 35 2768