(MAINS) SR NIZ TEST ON 24.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) SR NIZ TEST  ON 24.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1013350 SURBHI KUMARI      49 1421 9 3523 59 446 117 1379
2 1013211 AKASH KUMAR SETH   23 3020 4 3935 65 290 92 2092
3 1078960 DEEPANSHU TANWAR   28 2725 4 3935 50 767 82 2411
4 1040337 G.DAVID SIMEON     14 3473 41 892 26 2254 81 2444
5 1012782 SUDHANSHU SINGH    23 3020 10 3433 37 1477 70 2810
6 1018565 ROSHAN MISHRA      3 3898 6 3752 58 464 67 2894
7 1013621 HRITHIK            9 3697 10 3433 42 1164 61 3074
8 1008943 REENA DEVI         14 3473 -5 4101 43 1103 52 3324
9 1281920 SHIVAM TIWARI      12 3550 25 1960 11 3386 48 3430
10 1011805 SAGAR KUMAR        9 3697 9 3523 21 2664 39 3636
11 1084679 SACHIN KUMAR       4 3865 1 4047 23 2494 28 3819