(MAINS) SR NIZ TEST ON 10.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) SR NIZ TEST  ON 10.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1013350 SURBHI KUMARI           2 4506 49 611 69 69 120 1115
2 1013092 DIVYANSHU KUMAR         16 3903 45 770 52 261 113 1327
3 1013883 PIYUSH RAJ              14 4014 32 1509 52 261 98 1831
4 1008943 REENA DEVI              35 2777 40 1009 23 1842 98 1831
5 1013211 AKASH KUMAR SETH        17 3852 18 2784 57 177 92 2028
6 1013236 LAIK SINGH              10 4218 31 1566 48 367 89 2149
7 1013621 HRITHIK                 28 3219 19 2688 41 611 88 2188
8 1078960 DEEPANSHU TANWAR        10 4218 18 2784 55 202 83 2374
9 1009662 VISHAL                  31 3033 15 3095 32 1091 78 2581
10 1020959 SACHIN RAJPUT           16 3903 43 854 15 2725 74 2745
11 1040337 G.DAVID SIMEON          14 4014 27 1894 27 1506 68 2967
12 1011677 ARPITA                  18 3809 13 3266 32 1091 63 3166
13 1013228 AKASH PANDEY            7 4348 27 1894 27 1506 61 3243
14 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN   -1 4606 30 1655 31 1173 60 3286
15 1013112 UJJWAL KUMAR SINGH      19 3760 22 2357 17 2481 58 3360
16 1005027 AAYUSHI NAUTIYAL        5 4422 28 1814 22 1941 55 3476
17 1014873 SHASHANK SINGH          3 4482 20 2579 30 1278 53 3552
18 1286868 VIVEK KUMAR             12 4110 33 1454 8 3545 53 3552
19 1012782 SUDHANSHU SINGH         6 4389 11 3472 35 901 52 3590
20 1012484 RITESH KUMAR JHA        4 4458 10 3588 30 1278 44 3881
21 1281920 SHIVAM TIWARI           15 3964 0 4503 25 1692 40 3998
22 1018565 ROSHAN MISHRA           6 4389 15 3095 18 2375 39 4030
23 1013241 RISHABH RAWAT           2 4506 2 4273 34 965 38 4055
24 1011805 SAGAR KUMAR             9 4260 11 3472 14 2828 34 4169
25 1078791 SATYAM DUBEY            6 4389 18 2784 9 3427 33 4194
26 1017830 NITIN                   2 4506 21 2435 9 3427 32 4216
27 1013593 SARTHAK SHARMA          12 4110 8 3771 8 3545 28 4315
28 1013254 ADITYA JAIN             9 4260 9 3661 7 3652 25 4381
29 1084679 SACHIN KUMAR            16 3903 7 3865 0 4416 23 4417
30 1128513 SHASHI BHUSHAN          0 4588 22 2357 0 4416 22 4430