(ADV) XI IIT IZ TEST ON 12.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 12.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI           32 74 21 854 5 1934 58 390
2 1174589 SOUMIK LAIK            11 1405 30 319 12 680 53 542
3 1189530 HARDIK SINGH           8 1920 21 854 17 254 46 773
4 1181711 ANKUSH KHANNA          10 1601 13 1689 20 142 43 902
5 1190504 AKHIL JAIN             10 1601 24 632 6 1754 40 1052
6 1189749 ANMOL CHHETRI          19 578 13 1689 5 1934 37 1197
7 1179293 SAMRIDHI SHARMA        13 1176 19 1024 1 2527 33 1476
8 1285992 KUNAL MEHTA            6 2257 20 939 4 2142 30 1689
9 1176089 ISHAAN TIKU            14 1066 11 1928 5 1934 30 1689
10 1305902 TUSHAR THAKUR          6 2257 16 1328 7 1528 29 1760
11 1188587 AVINASH RAJ            4 2492 17 1224 7 1528 28 1825
12 1186737 AYUSH YADAV            6 2257 10 2039 12 680 28 1825
13 1248413 ANUSH AGGARWAL         10 1601 11 1928 6 1754 27 1893
14 1252655 ATUL ANAND JEE         15 922 7 2357 4 2142 26 1963
15 1210399 DIVYANSH KUMAR         6 2257 12 1799 8 1347 26 1963
16 1232059 PRASHANT KUMAR         8 1920 17 1224 0 2619 25 2016
17 1194561 SUMIT SINGH            7 2041 12 1799 3 2282 22 2220
18 1186731 ANUSHKA JUYAL          6 2257 9 2144 6 1754 21 2274
19 1205755 PRAGATI                4 2492 8 2258 7 1528 19 2390
20 1013427 ALANKRIT SHARMA        4 2492 6 2454 8 1347 18 2447
21 1181404 NIKHIL KIRAR           6 2257 4 2586 8 1347 18 2447
22 1229793 ACHAL KUMAR JHA        2 2631 12 1799 4 2142 18 2447
23 1255101 AMRITESH ALOK          6 2257 -1 2707 12 680 17 2498
24 1230560 RAHUL YADAV            6 2257 6 2454 4 2142 16 2536
25 1196521 SANKALP GAUR           8 1920 7 2357 0 2619 15 2566
26 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL   11 1405 0 2700 3 2282 14 2599
27 1230377 RISHABH                4 2492 0 2700 6 1754 10 2669
28 1252658 PRIYANSHI              4 2492 3 2634 -1 2664 6 2698
29 1195895 NIDHI MISHRA           0 2691 3 2634 0 2619 3 2710
30 1255432 VIKASH SINGH           3 2567 1 2686 -8 2718 -4 2717