(ADV) XI IIT IZ TEST ON 07.11.2016 RESULT (ATTENDED : 2795)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 07.11.2016 RESULT  (ATTENDED : 2795)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) MRANK PHY   (80) PRANK CHE    (80) CRANK TOT (240) TRANK
1 1248413 ANUSH AGGARWAL          32 1412 51 456 25 1665 108 951
2 1230560 RAHUL YADAV             29 1795 57 229 21 1988 107 980
3 1174589 SOUMIK LAIK             29 1795 59 161 17 2284 105 1042
4 1237883 SAKSHAM SONI            44 445 49 565 7 2728 100 1217
5 1176089 ISHAAN TIKU             32 1412 43 920 16 2350 91 1554
6 1195895 NIDHI MISHRA            36 989 20 2560 30 1251 86 1736
7 1194561 SUMIT SINGH             32 1412 28 1988 23 1834 83 1865
8 1013427 ALANKRIT SHARMA         26 2232 47 682 6 2741 79 2014
9 1196521 SANKALP GAUR            23 2568 37 1313 14 2458 74 2201
10 1010438 RAHUL VYAS              35 1092 33 1626 4 2764 72 2264
11 1189749 ANMOL CHHETRI           23 2568 39 1175 9 2679 71 2295
12 1181711 ANKUSH KHANNA           24 2386 43 920 3 2774 70 2334
13 1233129 RAMPAL 26 2232 36 1382 5 2750 67 2432
14 1186731 ANUSHKA JUYAL           24 2386 24 2300 18 2217 66 2465
15 1230377 RISHABH                 25 2315 27 2066 13 2502 65 2488
16 1179293 SAMRIDHI SHARMA         23 2568 24 2300 17 2284 64 2519
17 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL    23 2568 36 1382 3 2774 62 2584
18 1186737 AYUSH YADAV             26 2232 31 1780 4 2764 61 2609