(ADV) XI IIT IZ TEST ON 05.12.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 05.12.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1190504 AKHIL JAIN               30 539 34 328 6 1280 70 423
2 1237883 SAKSHAM SONI             37 235 17 1446 -2 2373 52 902
3 1174589 SOUMIK LAIK              17 1452 17 1446 11 686 45 1144
4 1176089 ISHAAN TIKU              7 2283 23 953 15 382 45 1144
5 1189530 HARDIK SINGH             5 2418 31 460 5 1427 41 1306
6 1248413 ANUSH AGGARWAL           8 2211 19 1257 12 599 39 1403
7 1229793 ACHAL KUMAR JHA          16 1534 18 1345 4 1575 38 1441
8 1230560 RAHUL YADAV              15 1615 28 623 -8 2767 35 1598
9 1285992 KUNAL MEHTA              23 993 8 2253 4 1575 35 1598
10 1010438 RAHUL VYAS               11 1964 19 1257 4 1575 34 1640
11 1181711 ANKUSH KHANNA            15 1615 9 2168 5 1427 29 1847
12 1181297 VANSH MISHRA             9 2131 17 1446 0 2135 26 1981
13 1195895 NIDHI MISHRA             4 2488 14 1718 7 1123 25 2008
14 1305902 TUSHAR THAKUR            11 1964 14 1718 -1 2252 24 2058
15 1179293 SAMRIDHI SHARMA          15 1615 6 2395 2 1847 23 2098
16 1232665 JYOTI                    8 2211 12 1920 1 1992 21 2172
17 1196521 SANKALP GAUR             10 2046 12 1920 -1 2252 21 2172
18 1205755 PRAGATI                  7 2283 8 2253 5 1427 20 2218
19 1186731 ANUSHKA JUYAL            -1 2760 13 1820 8 1005 20 2218
20 1194561 SUMIT SINGH              25 842 3 2576 -9 2792 19 2269
21 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL     0 2717 14 1718 2 1847 16 2364
22 1186737 AYUSH YADAV              7 2283 10 2086 -3 2491 14 2432
23 1232059 PRASHANT KUMAR           3 2557 14 1718 -4 2580 13 2462
24 1255101 AMRITESH ALOK            4 2488 8 2253 -1 2252 11 2514
25 1189749 ANMOL CHHETRI            -1 2760 5 2457 5 1427 9 2580
26 1188587 AVINASH RAJ              2 2611 5 2457 1 1992 8 2615
27 1252658 PRIYANSHI                -7 2826 4 2515 3 1716 0 2770
28 1230377 RISHABH                  1 2658 -3 2799 1 1992 -1 2776
29 1186542 DKSH BALHARA             0 2717 -1 2750 -5 2645 -6 2814
30 1255432 VIKASH SINGH             -15 2831 -8 2826 4 1575 -19 2830