(ADV) SR-NIZ - XII IC STUDENTS - ON 04.12.2016

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) SR-NIZ - XII IC STUDENTS - ON 04.12.2016 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (142) M-RANK PHY   (142) P-RANK CHE    (142) C-RANK TOT (426) T-RANK
1 1040337 G.DAVID SIMEON         45 1622 52 723 16 2573 113 1531
2 1013236 LAIK SINGH             12 2771 21 2056 34 1274 67 2396
3 1012782 SUDHANSHU SINGH        26 2354 16 2350 21 2306 63 2477
4 1016744 SHUBHAM RAJ CHAUHAN    21 2516 24 1895 18 2470 63 2477
5 1013304 MOHAMMED ASHIR HASSAN  15 2679 18 2247 15 2658 48 2685
6 1013350 SURBHI KUMARI          6 2899 8 2766 33 1358 47 2704
7 1012484 RITESH KUMAR JHA       21 2516 3 2915 18 2470 42 2757
8 1286868 VIVEK KUMAR            9 2836 15 2429 18 2470 42 2757
9 1017873 MRINAL THAPA           15 2679 9 2750 15 2658 39 2780
10 1018565 ROSHAN MISHRA          12 2771 12 2610 15 2658 39 2780
11 1013621 HRITHIK                15 2679 9 2750 12 2774 36 2808
12 1011677 ARPITA                 12 2771 9 2750 15 2658 36 2808
13 1281920 SHIVAM TIWARI          6 2899 15 2429 12 2774 33 2838
14 1020959 SACHIN RAJPUT          12 2771 6 2847 15 2658 33 2838
15 1011805 SAGAR KUMAR            12 2771 6 2847 15 2658 33 2838
16 1013883 PIYUSH RAJ             9 2836 9 2750 15 2658 33 2838
17 1008943 REENA DEVI             10 2804 14 2476 7 2892 31 2854
18 1017830 NITIN                  6 2899 12 2610 6 2919 24 2898
19 1011713 RAVI KUMAR             3 2937 6 2847 12 2774 21 2914
20 1078791 SATYAM DUBEY           12 2771 3 2915 6 2919 21 2914
21 1245368 SRABANTI CHAKRABARTY   3 2937 3 2915 3 2941 9 2942
22 1011639 NIHARIKA JEDH          0 2949 0 2943 6 2919 6 2945