XI PMT REG ON 14.11.2016 RESULT (ATTENDED :149)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT REG ON 14.11.2016 RESULT  (ATTENDED :149)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT     (180) BRANK ZOO    (180) ZRANK PHY  (180) PRANK CHE    (180) CRANK TOT    (720) TRANK
1 1222498 PIYUSH TYAGI        160 4 155 1 140 1 135 1 590 1
2 1208624 SUPRABHA            119 28 115 23 79 14 76 14 389 10
3 1237821 BITTU KUMAR         86 58 91 44 84 8 113 5 374 13
4 1253209 LATIKA SHARMA       83 63 102 33 64 29 72 15 321 32
5 1010424 AYUSH KUMAR         114 30 96 40 80 12 27 71 317 34
6 1012252 ANKIT SINGH         111 32 45 112 58 35 66 20 280 44
7 1182760 RUTIKA BIST         68 72 89 47 53 38 51 30 261 50
8 1288197 RAJ VANSH KHANNA    87 57 89 47 63 31 4 127 243 56
9 1267574 MAHIMA GRACE LAL    71 70 81 60 30 75 35 52 217 63
10 1236173 AKANKSHA YADAV      85 60 69 70 40 58 7 122 201 71
11 1249942 NISHTHA DUBEY       84 61 57 94 30 75 30 68 201 71
12 1306108 AKANKSHA SHARMA     70 71 68 73 46 49 14 102 198 73
13 1232666 NEERAV              50 98 71 69 34 69 26 75 181 81
14 1181434 SHIVANI SINGH       60 81 50 105 29 78 34 55 173 84
15 1239609 ANSHALIKA VERMA     53 93 58 92 34 69 19 89 164 91
16 1302922 BHAWNA SEHRAWAT     49 99 68 73 36 65 8 117 161 92
17 1296043 VAIBHAV PANKAJ      38 110 53 101 16 108 30 68 137 103
18 1190849 PRATEEK KUMAR       40 107 57 94 7 126 19 89 123 109
19 1279462 KHYATI SHARMA       48 100 33 125 -3 143 23 82 101 120
20 1240421 ROHAN KUMAR GUPTA   37 111 31 128 7 126 11 112 86 129
21 1239599 SEEMA               16 127 23 138 15 111 20 87 74 136
22 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST  8 137 16 142 23 88 -1 141 46 142
23 1242693 NIKHIL ANAND        9 135 14 145 17 105 3 129 43 143
24 1248302 ANUJ YADAV          24 120 -1 149 11 117 4 127 38 145