XI IIT REG ON 24.10.2016 RESULT (ATTENDED : 726)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT REG ON 24.10.2016 RESULT  (ATTENDED : 726)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) MRANK PHY   (120) PRANK CHE    (120) CRANK TOT (360) TRANK ONLINE SEC
1 1196456 UJJAWAL PARASAR              38 135 90 91 40 243 168 121 2003
2 1212254 NISHANT RAJ                  40 121 68 266 56 124 164 134 2003
3 1301954 ANKIT RAJ                    30 205 85 120 34 308 149 173 2004
4 1194919 SHIVANI                      8 495 87 104 47 182 142 199 2003
5 1253595 RAHUL KUMAR                  41 112 86 110 13 569 140 208 2003
6 1249657 LOKESH ROY                   37 146 73 217 27 391 137 218 2003
7 1310903 YAVIKA                       37 146 82 137 17 530 136 224 2003
8 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET   20 312 77 184 35 289 132 231 2004
9 1281340 ALOK MISHRA                  39 130 43 492 47 182 129 243 2004
10 1257577 CHIRANTAN KRISHNA            20 312 69 256 33 317 122 277 2003
11 1252376 ADITYA ANAL                  32 180 68 266 17 530 117 299 2003
12 1257236 MANISH KUMAR                 21 297 68 266 28 377 117 299 2003
13 1276343 BHUPENDER                    56 53 45 472 15 547 116 304 2004
14 1303723 ANKIT KUMAR PANDEY           13 387 61 333 41 233 115 308 2003
15 1300383 YASH DIXIT                   13 387 67 272 33 317 113 314 2004
16 1304768 ANURAG CHOUHAN               19 326 68 266 25 413 112 318 2004
17 1302563 PARAS KUMAR MEENA            13 387 70 247 29 368 112 318 2004
18 1289121 RITIK MEHRA                  21 297 67 272 19 502 107 343 2004
19 1253906 RAJ KAMAL                    28 225 66 285 11 589 105 353 2003
20 1303458 ABHINAV RAJ                  61 37 8 718 34 308 103 367 2004
21 1249932 RAVI RISHAV                  0 673 65 294 38 262 103 367 2003
22 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV         24 264 43 492 34 308 101 376 2004
23 1292590 AMAN KUMAR                   1 622 76 192 24 427 101 376 2004
24 1289090 PULKITH NAGARWAL             41 112 51 419 9 618 101 376 2004
25 1233386 ABHISHEK KUMAR               2 613 77 184 16 537 95 404 2003
26 1305109 RADHESHYAM TIWARI            10 452 59 352 23 440 92 412 2003
27 1291262 SHIVANI KUMARI               41 112 18 688 29 368 88 437 2004
28 1197516 GULSHAN KUMAR                15 365 57 370 16 537 88 437 2003
29 1300746 PRIYANSHU VERMA              0 673 66 285 21 471 87 441 2004
30 1297596 ATUL KUMAR                   24 264 54 396 9 618 87 441 2004
31 1297185 SHIVANI JHA                  23 275 43 492 20 486 86 445 2004
32 1233256 UDIT SHARMA                  37 146 39 528 10 609 86 445 2004
33 1196466 PRAJJWAL PARASAR             7 516 57 370 21 471 85 448 2003
34 1196445 AMIT RAJ                     10 452 64 303 10 609 84 452 2003
35 1260536 SUMIT PRAKSH                 18 334 60 343 3 680 81 466 2003
36 1190851 HARSH                        20 312 39 528 20 486 79 479 2003
37 1237817 SWADEEP GAUTAM               -3 705 59 352 21 471 77 487 2003
38 1288598 ASHU                         40 121 40 521 -4 721 76 494 2004
39 1254560 AKSHAT SINGH                 8 495 46 466 22 459 76 494 2003
40 1211034 SHIVAM BHARDWAJ              37 146 31 603 7 637 75 501 2004
41 1297179 ANIKET COUDHARY              0 673 53 401 22 459 75 501 2004
42 1184066 AVIJIT PANDA                 13 387 38 539 24 427 75 501 2003
43 1300421 SHORYA                       11 424 55 388 8 628 74 509 2004
44 1256810 SHUBHAM SINGH RAWAT          -1 691 49 441 22 459 70 527 2004
45 1274618 SUPRIYA                      20 312 35 570 12 581 67 542 2004
46 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA        8 495 44 479 15 547 67 542 2003
47 1293109 RAHUL VERMA                  12 408 34 578 20 486 66 546 2004
48 1302638 SAURABH SWARAJ               6 541 19 682 41 233 66 546 2004
49 1252370 ADARSH JAISWAL               8 495 52 408 6 649 66 546 2003
50 1286625 AMAN YADAV                   10 452 52 408 3 680 65 551 2003
51 1253203 AJAY SINGH                   16 348 22 665 22 459 60 572 2003
52 1303846 NIKHIL SHARMA                29 217 24 651 5 657 58 581 2004
53 1190500 RAHUL JAIN                   7 516 22 665 28 377 57 591 2004
54 1304930 TOSHIT GULIA                 -1 691 40 521 17 530 56 594 2004
55 1299172 AVDITI SAINI                 -1 691 28 621 24 427 51 616 2004
56 1230351 JASMINE                      -2 700 43 492 10 609 51 616 2004
57 1230519 AARYAN                       -1 691 32 596 19 502 50 621 2003
58 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI           10 452 25 647 14 559 49 625 2003
59 1207284 AKASH PUSHKAR                11 424 31 603 6 649 48 628 2003
60 1302956 RAHUL CHAUHAN                -6 717 36 561 17 530 47 632 2004
61 1252673 AAKRITI RAJ                  6 541 20 675 19 502 45 639 2004
62 1248501 RISHIKESH SINGH              0 673 31 603 13 569 44 643 2003
63 1258555 KALI KISHAN TIWARI           20 312 12 712 10 609 42 649 2003
64 1246685 AYUSH JAISWAL                7 516 25 647 10 609 42 649 2003
65 1301137 RAVI PRAKASH SINGH           8 495 18 688 11 589 37 665 2003
66 1307244 JASKIRAT SINGH               14 379 16 698 3 680 33 683 2003
67 1295488 HIMANSHU CHOUDHARY           3 589 19 682 11 589 33 683 2004
68 1289750 SANJAY SINGH RAWAT           -5 714 16 698 11 589 22 711 2004