XI IIT REG ON 21.11.2016 RESULT (ATTENDED : 618)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT REG ON 21.11.2016 RESULT  (ATTENDED : 618)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) MRANK PHY   (60) PRANK CHE    (60) CRANK TOT (180) TRANK ONLINE SEC
1 1303723 ANKIT KUMAR PANDEY               30 91 34 15 7 493 71 74 2003
2 1281340 ALOK MISHRA                      31 83 16 294 22 56 69 82 2004
3 1301954 ANKIT RAJ                        31 83 17 268 10 361 58 142 2004
4 1303458 ABHINAV RAJ                      21 210 20 206 16 156 57 155 2004
5 1291262 SHIVANI KUMARI                   26 126 22 155 9 399 57 155 2004
6 1257577 CHIRANTAN KRISHNA                12 393 32 24 12 272 56 165 2003
7 1305109 RADHESHYAM TIWARI                16 301 20 206 19 96 55 183 2003
8 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET 22 186 19 225 14 203 55 183 2004
9 1276343 BHUPENDER                        19 254 19 225 16 156 54 196 2004
10 1303540 AMAN                             23 160 19 225 12 272 54 196 2004
11 1302563 PARAS KUMAR MEENA                26 126 17 268 11 309 54 196 2004
12 1221979 PRIYANSH SINGH                   26 126 17 268 10 361 53 203 2004
13 1293109 RAHUL VERMA                      16 301 20 206 16 156 52 209 2004
14 1252673 AAKRITI RAJ                      20 235 16 294 16 156 52 209 2004
15 1304768 ANURAG CHOUHAN                   23 160 7 529 22 56 52 209 2004
16 1300383 YASH DIXIT                       22 186 12 391 17 129 51 221 2004
17 1253595 RAHUL KUMAR                      31 83 11 418 8 449 50 233 2003
18 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV             18 271 19 225 13 230 50 233 2004
19 1230351 JASMINE                          27 112 17 268 6 532 50 233 2004
20 1286625 AMAN YADAV                       27 112 15 311 7 493 49 250 2003
21 1196456 UJJAWAL PARASAR                  14 345 34 15 1 610 49 250 2003
22 1297596 ATUL KUMAR                       22 186 19 225 8 449 49 250 2004
23 1299172 AVDITI SAINI                     16 301 16 294 16 156 48 263 2004
24 1196426 RUPALI KUMARI                    30 91 11 418 7 493 48 263 2004
25 1302956 RAHUL CHAUHAN                    15 322 16 294 17 129 48 263 2004
26 1257236 MANISH KUMAR                     23 160 17 268 7 493 47 278 2003
27 1252370 ADARSH JAISWAL                   11 416 33 19 3 594 47 278 2003
28 1303846 NIKHIL SHARMA                    13 360 24 119 10 361 47 278 2004
29 1289121 RITIK MEHRA                      15 322 20 206 10 361 45 290 2004
30 1230519 AARYAN                           12 393 24 119 8 449 44 307 2003
31 1258555 KALI KISHAN TIWARI               13 360 22 155 8 449 43 317 2003
32 1256810 SHUBHAM SINGH RAWAT              23 160 13 353 7 493 43 317 2004
33 1311828 ROHIT ATRI                       7 502 24 119 11 309 42 327 2003
34 1249932 RAVI RISHAV                      22 186 6 552 12 272 40 348 2003
35 1207284 AKASH PUSHKAR                    8 487 28 56 3 594 39 357 2003
36 1237817 SWADEEP GAUTAM                   6 534 26 87 6 532 38 366 2003
37 1299404 ABHISHEK RAWAT                   11 416 20 206 7 493 38 366 2004
38 1257278 AMAN PRATAP SINGH                5 548 25 96 7 493 37 375 2003
39 1307244 JASKIRAT SINGH                   11 416 18 244 7 493 36 385 2003
40 1304930 TOSHIT GULIA                     11 416 7 529 18 114 36 385 2004
41 1300746 PRIYANSHU VERMA                  7 502 14 333 12 272 33 400 2004
42 1284533 SAMRIDH SINGH                    6 534 19 225 7 493 32 413 2003
43 1297185 SHIVANI JHA                      7 502 17 268 8 449 32 413 2004
44 1302638 SAURABH SWARAJ                   4 575 14 333 14 203 32 413 2004
45 1194919 SHIVANI                          4 575 13 353 15 180 32 413 2003
46 1309900 REEYA MISHRA                     8 487 13 353 10 361 31 424 2004
47 1257507 SMRITI                           8 487 12 391 10 361 30 441 2003
48 1253203 AJAY SINGH                       13 360 9 471 8 449 30 441 2003
49 1254560 AKSHAT SINGH                     7 502 15 311 8 449 30 441 2003
50 1212254 NISHANT RAJ                      10 448 12 391 8 449 30 441 2003
51 1274618 SUPRIYA                          2 599 14 333 13 230 29 454 2004
52 1273317 KANHAIYA KUNWAR                  8 487 10 441 11 309 29 454 2004
53 1310903 YAVIKA                           14 345 16 294 -1 617 29 454 2003
54 1299422 RAJNISH RANJAN                   5 548 14 333 10 361 29 454 2004
55 1252496 AMAN UPADHYAY                    1 607 18 244 10 361 29 454 2003
56 1301137 RAVI PRAKASH SINGH               8 487 15 311 6 532 29 454 2003
57 1303243 UTKARSH SRIVASTAVA               5 548 19 225 5 548 29 454 2004
58 1196466 PRAJJWAL PARASAR                 6 534 19 225 3 594 28 467 2003
59 1289750 SANJAY SINGH RAWAT               11 416 9 471 7 493 27 475 2004
60 1297240 AYUSH KUMAR                      8 487 9 471 10 361 27 475 2004
61 1295488 HIMANSHU CHOUDHARY               4 575 10 441 9 399 23 512 2004
62 1303236 PARMARTH SHEKHAR                 5 548 12 391 4 583 21 537 2004
63 1184066 AVIJIT PANDA                     6 534 2 603 11 309 19 562 2003
64 1197516 GULSHAN KUMAR                    3 582 11 418 5 548 19 562 2003
65 1208783 ADARSH KUMAR JHA                 3 582 5 566 10 361 18 571 2003
66 1248501 RISHIKESH SINGH                  1 607 6 552 10 361 17 581 2003
67 1246685 AYUSH JAISWAL                    4 575 3 596 7 493 14 603 2003
68 1300421 SHORYA                           3 582 8 501 0 612 11 611 2004
69 1292590 AMAN KUMAR                       -1 616 4 579 3 594 6 618 2004