XI IIT IC ON 24.10.2016 RESULT (ATTENDED : 544)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 24.10.2016 RESULT  (ATTENDED : 544)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) MRANK PHY   (60) PRANK CHE    (60) CRANK TOT (180) TRANK ONLINE SEC
1 1184071 PRACHI SINGH             23 72 34 64 37 5 94 14 2001
2 1236408 SAGAR SRIVASTAVA         12 267 44 10 35 9 91 21 2002
3 1239917 MANU GAUR                5 446 29 118 22 93 56 167 2002
4 1218452 MANJEET SHARMA           12 267 22 214 17 166 51 208 2001
5 1227467 ADITYA MISHRA            6 423 28 131 13 255 47 242 2001
6 1235357 PRAGYAN SINGH            6 423 25 171 14 233 45 249 2002
7 1201275 PUSHKAR                  16 168 22 214 6 423 44 261 2001
8 1191719 SHREYA KARN              12 267 16 320 12 285 40 290 2001
9 1232655 AVINASH CHAUDHARY        9 336 7 468 22 93 38 308 2002
10 1220774 SOMENDRA TIWARI          6 423 13 375 18 154 37 319 2001
11 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR       14 212 15 338 5 440 34 341 2002
12 1226933 TANMAY                   10 311 8 451 13 255 31 364 2001
13 1239608 SAURABH SINGH DHAMI      12 267 13 375 4 454 29 379 2002
14 1173186 MANDALAPU ALEKHYA        6 423 9 434 12 285 27 399 2001
15 1229259 MOHIT                    10 311 2 517 13 255 25 420 2001
16 1234815 DEV RISHI                10 311 8 451 7 396 25 420 2001
17 1235562 VAIBHAV SHARMA           6 423 4 504 15 204 25 420 2002
18 1206750 NITISH ADHANA            11 286 6 487 6 423 23 431 2001
19 1176593 CHIRAG MAHAJAN           12 267 5 492 6 423 23 431 2001
20 1232339 TUSHAR                   0 526 11 395 11 301 22 442 2002
21 1194570 ASHISH SINGH             10 311 4 504 6 423 20 462 2001
22 1231081 ADARSH KUMAR SINGH       7 386 7 468 6 423 20 462 2002
23 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV      4 471 10 411 4 454 18 474 2002
24 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA        8 364 9 434 1 496 18 474 2002
25 1196901 UNDRESH                  6 423 0 534 12 285 18 474 2001
26 1194566 MITHLESH MISHRA          12 267 7 468 -3 536 16 486 2001
27 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA     8 364 6 487 2 489 16 486 2001
28 1233954 SHASHANK KESARWANI       8 364 2 517 6 423 16 486 2002
29 1212070 ATUL KUMAR               2 501 3 513 9 355 14 498 2001
30 1228720 MILAN KUMAR              2 501 9 434 2 489 13 501 2001
31 1233078 TUSHAR GUSIAN            2 501 8 451 2 489 12 505 2002
32 1231823 ANURAG                   3 483 7 468 2 489 12 505 2002
33 1209705 SHIVANI MISHRA           6 423 -1 538 6 423 11 508 2001
34 1243958 ANKHIL MANUKONDA         0 526 4 504 3 467 7 521 2002
35 1218235 VISHAL RAJ               0 526 4 504 0 515 4 532 2001