TEST TYPE-PMT)-XiI-STU-NORTH,TEST DATE-17-10-2016

Untitled Document
TEST TYPE-PMT)-XiI-STU-NORTH,TEST DATE-17-10-2016
S NO ROLL_NO NAME BOTANY
(180)
BR ZOOLOGY
(180)
ZR PHY
(180)
PR CHE
(180)
CR TOT
(720)
AIR
1 1011154 ANUSHREE SHARMA 153 21 148 6 92 13 76 38 469 12
2 1008899 AKSHARA V R 148 26 136 15 64 34 120 5 468 13
3 1016117 SAURAV SINGH KHATI 157 14 135 17 52 47 113 8 457 16
4 1228575 AISHNA KANDWAL 146 30 113 44 52 47 94 19 405 30
5 1011222 NIKITA B SONAWANE 150 25 136 15 0 130 83 28 369 38
6 1013239 PRIYANSHA TIWARI 171 2 122 27 37 66 28 82 358 44
7 1159219 PRADDYUMAN KUMAR 156 16 140 11 0 130 0 130 296 61
8 1050226 MUSKAN 124 65 64 95 13 105 47 60 248 76
9 1013240 SHIVANI BATRA 105 83 84 74 5 114 19 95 213 89
10 1230835 SAURABH MEHTA 91 90 60 99 8 111 45 63 204 92
11 1013027 ANKUSH 47 118 43 113 0 130 21 89 111 120
12 1018705 SACHIN YADAV 50 116 17 127 3 119 -5 134 65 126