TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK-IZ,TEST DATE-14-11-2016 (TOTAL-3088)

Untitled Document
TEST TYPE-ADV)-JR-IIT-CO-SPARK-IZ,TEST DATE-14-11-2016 (TOTAL-3088)
S NO ROLL_NO NAME MAT
(88)
MR PHY
(88)
PR CHE
(88)
CR TOT
(264)
AIR
1 1257269 SANYAM AHUJA 50 278 54 97 36 370 140 151
2 1178333 AMISH MITTAL 42 508 40 397 40 250 122 270
3 1188409 AASTHA LUTHRA 28 1153 26 1136 42 203 96 604
4 1009312 PANKIL KALRA 24 1402 34 632 36 370 94 643
5 1187106 KUNAL GUPTA 26 1272 32 742 24 1006 82 888
6 1189095 DEBRAJ GHOSH 8 2589 36 538 28 734 72 174
7 1189962 SARTHAK DIMRI 12 2332 36 538 22 1159 70 224
8 1183182 ANANT SHANKHDHAR 50 278 4 2801 12 2119 66 348
9 1189124 SOURADIP MANDAL 22 1562 20 1714 22 1159 64 414
10 1202859 SANCHIT TRIVEDI 12 2332 38 455 12 2119 62 500
11 1201269 ABHISHEKSHARMA 16 2031 24 1307 20 1327 60 563
12 1176720 SUSHANT DEV 8 2589 18 1905 28 734 54 798
13 1181286 NEHA YADAV 22 1562 14 2277 6 2578 42 244
14 1189642 KAIMAN YADAV -2 2839 26 1136 12 2119 36 421