(MAINS) XI IIT IZ TEST ON 19.11.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XI IIT IZ TEST  ON 19.11.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1237883 SAKSHAM SONI             93 88 49 433 12 2834 154 767
2 1189530 HARDIK SINGH             37 1689 49 433 62 844 148 864
3 1190504 AKHIL JAIN               61 670 27 1473 38 1964 126 1252
4 1248413 ANUSH AGGARWAL           41 1475 36 921 34 2149 111 1554
5 1174589 SOUMIK LAIK              26 2228 50 412 35 2098 111 1554
6 1195895 NIDHI MISHRA             50 1068 19 2038 33 2202 102 1752
7 1176089 ISHAAN TIKU              52 985 11 2574 38 1964 101 1780
8 1285992 KUNAL MEHTA              23 2366 30 1283 46 1540 99 1834
9 1179293 SAMRIDHI SHARMA          30 2018 33 1072 35 2098 98 1861
10 1181711 ANKUSH KHANNA            49 1099 17 2192 30 2323 96 1892
11 1253217 KARTIK BISHT             21 2456 33 1072 38 1964 92 1977
12 1181404 NIKHIL KIRAR             18 2558 34 1010 38 1964 90 2036
13 1305902 TUSHAR THAKUR            33 1876 32 1128 25 2525 90 2036
14 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL     40 1530 30 1283 15 2782 85 2149
15 1186542 DKSH BALHARA             16 2624 32 1128 37 2009 85 2149
16 1230560 RAHUL YADAV              28 2131 31 1203 25 2525 84 2181
17 1210399 DIVYANSH KUMAR           23 2366 14 2382 44 1655 81 2238
18 1252655 ATUL ANAND JEE           27 2179 21 1894 32 2238 80 2262
19 1232059 PRASHANT KUMAR           25 2278 28 1409 27 2453 80 2262
20 1233129 RAMPAL GRIH DHWAJ SINGH  29 2074 25 1617 19 2713 73 2409
21 1229793 ACHAL KUMAR JHA          21 2456 17 2192 26 2497 64 2555
22 1186737 AYUSH YADAV              23 2366 31 1203 7 2884 61 2615
23 1255432 VIKASH SINGH             20 2491 10 2640 30 2323 60 2625
24 1230377 RISHABH                  23 2366 13 2446 21 2651 57 2673
25 1189749 ANMOL CHHETRI            22 2415 14 2382 21 2651 57 2673
26 1231819 GAURAV RAJ               18 2558 18 2114 21 2651 57 2673
27 1255101 AMRITESH ALOK            13 2702 22 1828 19 2713 54 2713
28 1205755 PRAGATI                  16 2624 11 2574 25 2525 52 2734
29 1196521 SANKALP GAUR             16 2624 20 1974 15 2782 51 2746
30 1010438 RAHUL VYAS               23 2366 10 2640 13 2819 46 2795
31 1013427 ALANKRIT SHARMA          23 2366 5 2832 17 2746 45 2809
32 1299176 KUMAR UTKARSH            4 2877 8 2735 28 2408 40 2847
33 1188587 AVINASH RAJ              15 2654 10 2640 4 2898 29 2893