TEST TYPE-MAINS)-XII-PASS-L.J-IIT-NORTH ,TEST DATE-26-11-2016

TEST TYPE-MAINS)-XII-PASS-L.J-IIT-NORTH  ,TEST DATE-26-11-2016
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1277565 GAURAV MEENA 72 84 98 1 104 1 274 2
2 1287134 AASTHA PANDEY 52 205 94 2 103 2 249 5
3 1307041 ADARSH JHA 94 17 50 87 70 41 214 22
4 1304875 PRAVESH KUMAR 107 3 39 150 52 151 198 37
5 1306576 AVICHAL SHYAM 82 42 70 12 36 314 188 47
6 1308863 SHASHWAT PARTH 91 21 39 150 41 262 171 77
7 1280379 LAKHAN CHAUDHARY 76 67 15 429 58 102 149 127
8 1256829 VARUL PHOGAT 40 302 29 242 75 30 144 142
9 1305599 RAUSHAN KUMAR 76 67 28 257 39 284 143 144
10 1292194 ATUL KUMAR 58 167 25 293 50 173 133 164
11 1307917 ANJALI GAUTAM 32 363 46 103 50 173 128 184
12 1308127 RAVI RAJ KHIRIYA 50 221 19 375 54 132 123 204
13 1307971 ANKUSH GUPTA 25 454 42 126 52 151 119 215
14 1292897 MEGHA 35 338 35 188 45 216 115 229
15 1306584 PERDUN KUMAR MANDAL 61 147 22 332 30 374 113 242
16 1299364 VIPINKANT 17 523 42 126 51 162 110 254
17 1309041 AKASH  CHAUDHARY 54 191 15 429 41 262 110 254
18 1306597 PAWAN RATHOR 60 153 13 456 37 304 110 254
19 1304849 AKSHAT KATOCH 64 131 10 500 35 323 109 259
20 1288921 MAYANK BHUSHAN 50 221 26 281 33 343 109 259
21 1304985 MOHAN KUMAR THAKUR 34 343 22 332 50 173 106 266
22 1304685 PRATEEK TIWARI 64 131 15 429 27 400 106 266
23 1288358 MANJEET SINGH 27 424 30 228 47 196 104 274
24 1298816 GAURAV YADAV 40 302 24 306 38 293 102 286
25 1305338 AMAN KUMAR MISHRA 32 363 19 375 47 196 98 301
26 1305409 APOORV NIGAM 50 221 24 306 20 471 94 325
27 1306003 SURAJ BHAN GUPTA 64 131 24 306 6 591 94 325
28 1282009 MANISH RAWAT 29 395 29 242 34 332 92 336
29 1309475 VIVEK YADAV 45 260 22 332 25 415 92 336
30 1306484 SUSHANT 45 260 15 429 19 481 79 389
31 1305206 UMANG YADAV 25 454 20 354 33 343 78 393
32 1310576 DHANANJAY SINGH 43 273 9 513 22 448 74 411
33 1284999 ADARSH 28 408 19 375 27 400 74 411
34 1307093 ABHISHEKRATRA 40 302 7 547 25 415 72 423
35 1306176 DEVANSHU INDORA 35 338 17 400 19 481 71 426
36 1290676 JOGENDER YADAV 41 292 11 483 18 491 70 432
37 1298343 VAIBHAV GAUR 25 454 6 559 34 332 65 461
38 1281342 ARPNA KUMARI 5 606 29 242 28 390 62 478
39 1308877 BHUVNESH KUMAR 23 470 15 429 22 448 60 484
40 1297255 SANYA RAWAT 47 246 14 444 -1 643 60 484
41 1303254 LOKESH PANDEY 28 408 7 547 19 481 54 509
42 1306485 SHAZAN ASKARI RIZVI 11 567 25 293 14 523 50 526
43 1296622 NIKHIL ASHWIN 29 395 2 599 16 507 47 536
44 1308826 ANUNAY ANURAG 28 408 15 429 -5 657 38 567
45 1288752 ANAND KUMAR SONI 35 338 9 513 -7 658 37 569
46 1290174 PARAG SHARMA 19 511 0 623 12 539 31 594
47 1306370 SHREY SHRVASTAVA 18 520 5 573 4 610 27 602
48 1292125 SHUBHAM KUMAR 0 643 24 306 1 624 25 608
49 1286837 AYUSH SRIVASTAVA 15 543 6 559 4 610 25 608
50 1302836 PANKAJ SINGH TOMAR 18 520 4 582 -3 650 19 627
51 1300070 SATYAM SINGH 2 624 3 589 13 533 18 630
52 1288932 UJJWAL KUMAR 16 532 9 513 -9 659 16 634