CPT-23 CLASS-VI 04-12-2016

CPT-23   CLASS-VI    04-12-2016
S No. ADMN No. STUDENT NAME MAT/36 MATH/60 BIO/36 PHY/36 CHE/32 TOT/200 AIR
      MARK RANK MARK RANK MARK RANK MARK RANK MARK RANK MARKS RANK
1 1215146 HARSHAL KUMAR 28 19 60 9 32 6 36 5 24 16 180 1
2 1183625 NISHA RANI 28 19 60 9 32 6 28 25 20 33 168 4
3 1214277 MAEHUL KUMAR 20 36 48 26 28 20 32 13 28 4 156 10
4 1253746 VIVAAN SINGH 28 19 56 16 20 45 32 13 20 33 156 10
5 1186987 JAHANVI SENGAR 28 19 60 9 24 35 24 38 20 33 156 10
6 1181559 RISHAV BHATTACHARYA 16 42 48 26 28 20 36 5 28 4 156 10
7 1177860 AJAY PRASAD 28 19 60 9 20 45 24 38 20 33 152 13
8 1189144 YUVRAJ SINHA 20 36 60 9 24 35 24 38 24 16 152 13
9 1255723 ADHYA KOUL 28 19 48 26 28 20 28 25 16 48 148 21
10 1177857 KUSHAGRA GOHIL 12 48 36 47 32 6 36 5 28 4 144 23
11 1271698 SHIVANSH SINGH 12 48 44 32 28 20 36 5 16 48 136 32
12 1194490 ANUBHAV PANDEY 28 19 40 41 28 20 20 43 16 48 132 35
13 1256181 ARJUN SINGH 12 48 40 41 28 20 28 25 20 33 128 39
14 1239964 SHAMBHAVI 24 27 36 47 24 35 20 43 24 16 128 39
15 1302057 MOHIT SONI 32 4 24 51 24 35 32 13 16 48 128 39
16 1213130 ASAYESH SATPATHY 24 27 32 48 24 35 24 38 20 33 124 41
17 1290288 HIMANSHI PANDIT 28 19 28 49 24 35 24 38 16 48 120 44
18 1196166 DEEPANSHA BHUGRA 12 48 40 41 20 45 32 13 12 51 116 46
19 1176336 P THARUN KUMAR 8 50 40 41 24 35 24 38 16 48 112 47
20 1309389 ADITYA MUKU 4 52 24 51 24 35 28 25 16 48 96 50
21 1288199 DIVYANSH KHANNA 16 42 20 52 20 45 0 52 8 52 64 52