XII PMT IC (NEET MODEL) ON 04.07.2016 RESULT (ATTENDED : 225)


NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 04.07.2016 RESULT  (ATTENDED : 225)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1161130 VIVEK                    165 4 155 2 175 1 146 1 641 1
2 1008983 K ADITYA BHASKAR         175 1 145 15 160 4 116 11 596 2
3 1011690 ANANYA SHARMA            150 20 135 26 143 11 101 33 529 11
4 1018710 SAAHIL GULIA             161 5 112 86 135 16 108 21 516 15
5 1011094 SHIKHA PANDEY            152 14 150 9 97 58 112 15 511 16
6 1013244 LEENA KASHYAP            151 17 112 86 109 41 89 52 461 38
7 1011782 PRIYANKA KUMARI          130 63 119 65 120 31 76 77 445 46
8 1139356 ANUSHREE                 107 102 116 74 104 47 116 11 443 48
9 1013022 SURVI PRASAD             116 90 119 65 112 38 90 49 437 50
10 1014874 MANGESHI SINGH           127 72 119 65 121 28 69 96 436 52
11 1011958 ASTHA PRIYA              123 78 127 40 94 61 88 55 432 53
12 1018056 NIHARIKA GUPTA           133 54 119 65 78 82 95 42 425 59
13 1194576 UDAYAN RAJ SINGH         125 75 145 15 74 88 76 77 420 60
14 1012471 ANAND RANJAN             109 101 93 127 82 79 82 70 366 80
15 1015381 NIRMAL SINGH             82 139 103 102 89 70 71 88 345 92
16 1011663 RITIK                    145 30 111 87 50 124 27 198 333 99
17 1098058 SULOCHANA MOTHAY         113 96 90 135 41 138 51 145 295 121
18 1058203 VIVEK SHARMA             114 95 86 142 25 181 65 105 290 124
19 1011721 GARIMA                   87 131 77 163 70 93 29 195 263 143
20 1013517 PAWAN                    102 110 83 148 23 188 45 161 253 146
21 1011746 APOORV DWIVEDI           93 121 13 221 51 122 87 60 244 154
22 1012467 SAURAV KUMAR             97 116 63 184 28 174 42 167 230 166
23 1021046 AKSHAY PATHAK            85 136 76 164 32 163 35 181 228 169
24 1013216 SHUBHAM ANEJA            76 156 63 184 46 130 38 176 223 170
25 1026604 JYOTI VISHWAKARMA        64 179 75 166 35 152 42 167 216 174
26 1012794 ANWITA PAL               35 206 64 182 58 112 52 142 209 180
27 1013246 KANISHKA                 46 197 65 179 38 143 45 161 194 185
28 1071820 ABHISHEK KUJUR           30 207 77 163 59 109 12 212 178 195
29 1012781 AKANKSHA                 68 172 58 189 35 152 15 209 176 196
30 1011149 GUNJAN                   37 205 57 190 19 195 30 190 143 208
31 1013249 AAKASH YADAV             -6 225 9 222 10 209 -18 225 -5 225