XI IIT IC ON 18.07.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 18.07.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA          20 142 39 38 41 12 100 17
2 1234815 DEV RISHI                 19 158 27 185 25 141 71 119
3 1176593 CHIRAG MAHAJAN            4 643 36 59 24 157 64 165
4 1206750 NITISH ADHANA             12 367 26 207 23 167 61 189
5 1218452 MANJEET SHARMA            9 461 37 49 12 404 58 226
6 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR       11 401 25 222 20 218 56 243
7 1235357 PRAGYAN SINGH             12 367 28 158 13 378 53 275
8 1232655 AVINASH CHAUDHARY         8 506 25 222 17 281 50 314
9 1239608 SAURABH SINGH DHAMI       18 180 27 185 5 596 50 314
10 1239917 MANU GAUR                 7 533 23 264 19 240 49 330
11 1218235 VISHAL RAJ                1 681 20 363 27 122 48 343
12 1173186 MANDALAPU ALEKHYA         13 321 18 432 11 428 42 411
13 1233390 AADARSH KUMAR             7 533 21 335 13 378 41 420
14 1218231 ADARSH CHAND              11 401 15 499 15 326 41 420
15 1231823 ANURAG                    14 290 25 222 1 663 40 438
16 1228720 MILAN KUMAR               14 290 16 483 10 454 40 438
17 1229259 MOHIT                     16 231 14 528 10 454 40 438
18 1190488 MUNIKANT RANJAN           18 180 18 432 3 643 39 446
19 1233078 TUSHAR GUSIAN             5 613 26 207 7 549 38 464
20 1231081 ADARSH KUMAR SINGH        7 533 20 363 10 454 37 475
21 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR        7 533 21 335 8 521 36 490
22 1209705 SHIVANI MISHRA            5 613 14 528 17 281 36 490
23 1233250 NEHA ANNA                 9 461 23 264 3 643 35 503
24 1220774 SOMENDRA TIWARI           10 427 15 499 10 454 35 503
25 1232339 TUSHAR                    4 643 23 264 8 521 35 503
26 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV       12 367 15 499 6 575 33 529
27 1227467 ADITYA MISHRA             1 681 23 264 7 549 31 548
28 1243958 ANKHIL MANUKONDA          8 506 18 432 0 676 26 611
29 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA         12 367 10 617 4 614 26 611
30 1232657 SURAJ GUPTA               14 290 8 654 3 643 25 618
31 1196901 UNDRESH                   9 461 5 688 11 428 25 618
32 1226933 TANMAY                    6 575 12 581 4 614 22 644
33 1233954 SHASHANK KESARWANI        8 506 9 635 3 643 20 655
34 1235562 VAIBHAV SHARMA            8 506 6 679 5 596 19 661
35 1227118 YUDHVIR SINGH GODARA      -5 702 16 483 6 575 17 674
36 1231005 KUSHAGRA SINGH            0 692 7 666 3 643 10 692
37 1194570 ASHISH SINGH              2 669 1 701 5 596 8 697