CPT-4 (SUBJECTIVE) RESULT CLASS-VI 26-6-16

CPT-4 (SUBJECTIVE) RESULT   CLASS-VI  26-6-16
S NO ADMN NO. STUDENT NAME MATH/45 SCIENCE/45 TOT/90
      MARKS RANK MARKS RANK MARKS RANK
1 1181559 RISHAV BHATTACHARYA 43 4 43 7 86 2
2 1215146 HARSHAL KUMAR 39 17 45 1 84 5
3 1253746 VIVAAN SINGH 42 6 37 30 79 14
4 1271698 SHIVANSH SINGH 39 17 38 29 77 17
5 1241058 SRIJAN KUMAR SINGH 40 13 34 42 74 25
6 1177860 AJAY PRASAD 37 23 37 30 74 25
7 1176591 LAKSHYA KUMAR 36 26 37 30 73 28
8 1184111 SHRESTHA 33 36 39 24 72 29
9 1189144 YUVRAJ SINHA 36 26 35 40 71 32
10 1214277 MAEHUL KUMAR 36 26 34 42 70 33
11 1225167 ANOUSHKA MALL 28 42 39 24 67 37
12 1215229 AARNAV NAUTIYAL 33 36 33 48 66 40
13 1194490 ANUBHAV PANDEY 34 34 30 57 64 41
14 1186987 JAHANVI SENGAR 26 47 37 30 63 43
15 1183625 NISHA RANI 27 45 36 34 63 43
16 1196166 DEEPANSHA BHUGRA 24 53 33 48 57 52
17 1213130 ASAYESH SATPATHY 25 51 31 53 56 54
18 1176336 P THARUN KUMAR 19 63 36 34 55 56
19 1256181 ARJUN SINGH 20 58 31 53 51 58
20 1250970 VISHESHTANWAR 20 58 22 66 42 66
21 1290288 HIMANSHI PANDIT 5 71 24 65 29 70
22 1288199 DIVYANSH KHANNA 7 70 16 70 23 71