(ADV) XI IIT IZ TEST ON 18.07.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 18.07.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1178333 AMISH MITTAL       47 74 30 166 52 32 129 52
2 1257269 SANYAM AHUJA       57 4 26 227 46 73 129 52
3 1187106 KUNAL GUPTA        41 194 18 461 44 110 103 187
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI    44 127 22 339 26 573 92 281
5 1189095 DEBRAJ GHOSH       27 760 24 277 36 283 87 342
6 1190504 AKHIL JAIN                   29 660 33 108 23 654 85 368
7 1183182 ANANT SHANKHDHAR   30 607 12 712 42 138 84 382
8 1189124 SOURADIP MANDAL    40 219 14 623 29 489 83 394
9 1229793 ACHAL KUMAR JHA              35 378 21 362 25 600 81 419
10 1181404 NIKHIL KIRAR                 28 698 24 277 28 514 80 432
11 1181297 VANSH MISHRA                 24 930 27 216 27 536 78 471
12 1188409 AASTHA LUTHRA      40 219 9 856 29 489 78 471
13 1174589 SOUMIK LAIK                  27 760 19 418 31 417 77 487
14 1232665 JYOTI                        34 417 28 197 14 911 76 499
15 1176089 ISHAAN TIKU                  29 660 16 533 27 536 72 551
16 1285992 KUNAL MEHTA                  23 983 30 166 17 822 70 574
17 1255101 AMRITESH ALOK                18 1159 28 197 21 702 67 615
18 1009312 PANKIL KALRA       28 698 22 339 16 863 66 627
19 1253217 KARTIK BISHT                 25 877 30 166 10 1020 65 643
20 1181438 ADARSH JOSHY       38 278 -3 1199 30 451 65 643
21 1232059 PRASHANT KUMAR               21 1063 12 712 31 417 64 658
22 1189530 HARDIK SINGH                 21 1063 23 310 20 733 64 658
23 1209652 RISHABH GUPTA                32 507 13 658 17 822 62 695
24 1241264 GARVIT GALGAT      23 983 17 499 21 702 61 716
25 1230377 RISHABH                      24 930 18 461 16 863 58 761
26 1181286 NEHA YADAV         30 607 17 499 10 1020 57 778
27 1231819 GAURAV RAJ                   22 1015 15 585 16 863 53 836
28 1299176 KUMAR UTKARSH                19 1125 22 339 12 958 53 836
29 1252655 ATUL ANAND JEE               24 930 26 227 0 1186 50 877
30 1195895 NIDHI MISHRA                 30 607 7 954 11 993 48 926
31 1201269 ABHISHEKSHARMA     26 829 3 1125 18 788 47 942
32 1191332 ADARSH PRAKASH               24 930 15 585 6 1106 45 975
33 1210399 DIVYANSH KUMAR               18 1159 22 339 5 1119 45 975
34 1248413 ANUSH AGGARWAL               35 378 -1 1186 5 1119 39 1049
35 1181439 CHETAN                       18 1159 12 712 9 1032 39 1049
36 1188587 AVINASH RAJ                  19 1125 7 954 11 993 37 1078
37 1189749 ANMOL CHHETRI                19 1125 3 1125 15 886 37 1078
38 1189962 SARTHAK DIMRI      16 1185 13 658 8 1054 37 1078
39 1181432 GHANISHTH KHANDELWAL         26 829 4 1085 6 1106 36 1093
40 1194561 SUMIT SINGH                  25 877 -1 1186 11 993 35 1107
41 1186737 AYUSH YADAV                  23 983 1 1156 11 993 35 1107
42 1196521 SANKALP GAUR                 21 1063 5 1044 8 1054 34 1116
43 1255432 VIKASH SINGH                 20 1095 5 1044 8 1054 33 1130
44 1184066 AVIJIT PANDA                 18 1159 0 1168 13 933 31 1149
45 1186542 DKSH BALHARA                 15 1196 2 1140 11 993 28 1165
46 1177397 ANMOL JHA          28 698 4 1085 -4 1212 28 1165
47 1252658 PRIYANSHI                    24 930 -4 1209 0 1186 20 1200
48 1186731 ANUSHKA JUYAL                14 1203 -1 1186 7 1084 20 1200
49 1205755 PRAGATI                      12 1214 0 1168 4 1137 16 1208