XII PMT IC (NEET MODEL) ON 06.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 06.06.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1008983 K ADITYA BHASKAR       129 37 157 4 166 1 170 1 622 1
2 1011690 ANANYA SHARMA          147 6 151 12 137 9 145 20 580 7
3 1018710 SAAHIL GULIA           150 4 131 43 125 16 161 5 567 10
4 1011094 SHIKHA PANDEY          138 20 142 17 116 24 140 22 536 17
5 1013024 BHARTI TANWAR          122 49 126 62 119 21 123 44 490 29
6 1139356 ANUSHREE               126 41 134 33 93 55 124 42 477 33
7 1013244 LEENA KASHYAP          142 13 131 43 94 53 106 78 473 35
8 1011149 GUNJAN                 108 78 113 102 103 41 121 48 445 45
9 1194576 UDAYAN RAJ SINGH       114 60 141 21 63 113 111 64 429 55
10 1058551 MAYANK JAISWAL         101 103 108 121 101 44 112 62 422 62
11 1011958 ASTHA PRIYA            112 66 128 54 75 86 102 94 417 65
12 1018056 NIHARIKA GUPTA         118 52 117 88 85 66 71 178 391 74
13 1011782 PRIYANKA KUMARI        104 93 118 84 59 128 102 94 383 78
14 1014874 MANGESHI SINGH         68 207 97 156 94 53 110 70 369 95
15 1011798 DHRITI SUDHA           105 86 127 56 41 185 92 121 365 101
16 1012454 PRABHAT CHANDRA        81 159 93 173 71 99 119 49 364 103
17 1013022 SURVI PRASAD           83 151 117 88 61 118 88 131 349 118
18 1058203 VIVEK SHARMA           75 181 76 216 58 132 124 42 333 130
19 1013517 PAWAN                  88 133 81 205 73 92 89 126 331 132
20 1015381 NIRMAL SINGH           71 197 101 142 69 102 87 134 328 136
21 1011721 GARIMA                 102 99 85 195 27 212 95 114 309 151
22 1012471 ANAND RANJAN           74 183 69 231 62 116 95 114 300 159
23 1013195 SUMIT KUMAR            84 149 67 237 46 172 74 169 271 188
24 1011663 RITIK                  45 247 59 251 61 118 105 83 270 191
25 1098058 SULOCHANA MOTHAY       89 129 81 205 45 177 44 221 259 200
26 1012794 ANWITA PAL             68 207 66 239 50 157 63 192 247 209
27 1026604 JYOTI VISHWAKARMA      61 220 88 184 32 203 32 243 213 225
28 1012781 AKANKSHA               51 235 44 266 39 189 57 200 191 239
29 1071820 ABHISHEK KUJUR         33 258 43 268 37 193 53 205 166 251
30 1110071 YAMINI                 11 276 66 239 11 254 37 233 125 268