NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII IIT IC ON 13.06.2016 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1078960 DEEPANSHU TANWAR                105 28 40 611 73 391 218 143
2 1013621 HRITHIK                         100 40 56 351 60 845 216 151
3 1011713 RAVI KUMAR                      105 28 49 462 60 845 214 161
4 1011715 ARIHANT JAIN                    63 331 80 96 66 620 209 179
5 1012796 KRITAGYA VATS                   120 2 33 738 51 1134 204 204
6 1008943 REENA DEVI                      93 67 30 798 80 220 203 210
7 1012785 SAKSHI DEVGAN                   93 67 32 756 77 291 202 221
8 1105681 PANKAJ KUMAR                    86 104 31 774 85 117 202 221
9 1016744 SHUBHAM RAJ CHAUHAN             64 320 69 204 66 620 199 241
10 1013211 AKASH KUMAR SETH                71 223 27 847 96 34 194 278
11 1013252 VIRAT MUKHERJEE                 91 80 38 648 65 655 194 278
12 1012014 PAYAL                           82 132 31 774 80 220 193 285
13 1011671 HEAMANT SINGH                   93 67 27 847 72 422 192 293
14 1011732 KANISHK DOGRA                   81 144 51 433 59 883 191 304
15 1013236 LAIK SINGH                      89 91 10 1143 90 68 189 322
16 1020959 SACHIN RAJPUT                   58 399 66 235 61 808 185 342
17 1013883 PIYUSH RAJ                      85 110 13 1104 86 104 184 351
18 1013350 SURBHI KUMARI                   77 171 26 864 81 198 184 351
19 1008877 ANUPAM MISHRA                   78 164 20 976 85 117 183 363
20 1160470 PUNEET VASHISHTHA               74 196 31 774 78 266 183 363
21 1012782 SUDHANSHU SINGH                 82 132 34 725 66 620 182 369
22 1021441 ANKIT RAJ                       79 158 27 847 75 340 181 375
23 1013882 RAJNISH KUMAR                   70 238 27 847 80 220 177 395
24 1017830 NITIN                           88 97 20 976 68 546 176 400
25 1013228 AKASH PANDEY                    62 342 54 381 60 845 176 400
26 1011793 SANKET SINHA                    76 178 21 957 76 311 173 421
27 1017636 RISHABH ANAND                   73 209 28 831 69 516 170 445
28 1079145 SHUBHAM CHAUBEY                 94 57 25 885 49 1178 168 460
29 1012462 MANISH KUMAR TRIPATHY           94 57 27 847 46 1226 167 468
30 1101288 AMULYA RANA                     67 274 21 957 78 266 166 476
31 1076388 NAVEEN YADAV                    71 223 23 927 71 454 165 482
32 1013230 VYAS B                          94 57 22 945 48 1204 164 495
33 1011717 JAY SHARMA                      78 164 11 1132 75 340 164 495
34 1013204 SACHET SHOKEEN                  60 371 30 798 74 364 164 495
35 1025073 KAPIL MEENA                     73 209 30 798 61 808 164 495
36 1013254 ADITYA JAIN                     55 437 44 548 64 691 163 505
37 1015086 SOURABH SINGH                   72 218 23 927 68 546 163 505
38 1078791 SATYAM DUBEY                    49 524 43 562 68 546 160 532
39 1152881 ADITYA KUMAR CHANCHAL           66 290 19 997 74 364 159 543
40 1012484 RITESH KUMAR JHA                50 506 37 667 72 422 159 543
41 1076463 GAURAV BAGHEL                   75 186 9 1159 75 340 159 543
42 1001319 TATHAGATA DASGUPTA              71 223 20 976 66 620 157 558
43 1011781 ANKUR KUMAR                     80 153 17 1031 60 845 157 558
44 1012030 PRASHANT KUMAR                  58 399 26 864 73 391 157 558
45 1011820 ASHUTOSH CHAUDHARY              81 144 19 997 56 988 156 563
46 1015380 HIMANSHU SHARMA                 93 67 9 1159 53 1078 155 572
47 1012240 LAWANYA DAMROO PRIYA            68 258 17 1031 70 487 155 572
48 1013092 DIVYANSHU KUMAR                 64 320 29 814 60 845 153 593
49 1152877 SATYAM                          60 371 6 1191 85 117 151 609
50 1092626 SRISHTY SHARAN                  64 320 19 997 67 578 150 621
51 1011784 RATNAKAR KUMAR                  63 331 9 1159 78 266 150 621
52 1078971 MANISH RAJ                      84 116 24 905 41 1252 149 630
53 1040337 G.DAVID SIMEON                  61 356 23 927 65 655 149 630
54 1081653 RAHUL KUMAR                     49 524 28 831 71 454 148 639
55 1011695 KIRTIPAL SINGH DEORA            43 625 35 706 69 516 147 649
56 1012469 NIKHEEL RAJ                     55 437 4 1219 87 87 146 663
57 1011822 SUDHANSHU RANJAN                77 171 14 1088 54 1055 145 674
58 1011806 AISHWARYA DEEP                  55 437 24 905 66 620 145 674
59 1105500 RAJYA WARDHAN SINGH             71 223 20 976 52 1108 143 692
60 1011789 NAVNEET                         63 331 10 1143 69 516 142 701
61 1013089 ROHIT                           46 576 31 774 62 776 139 725
62 1226469 ANKUSH KUMAR                    74 196 14 1088 50 1157 138 733
63 1128513 SHASHI BHUSHAN                  51 496 35 706 51 1134 137 743
64 1011639 NIHARIKA JEDH                   69 246 0 1243 68 546 137 743
65 1011669 YOGESH KUMAR                    74 196 3 1229 59 883 136 757
66 1012470 AKANKSHA SAKSHI                 49 524 19 997 68 546 136 757
67 1157773 RAVI SHANKAR SINGH              54 450 16 1053 64 691 134 779
68 1017873 MRINAL THAPA                    51 496 28 831 55 1027 134 779
69 1012017 GAURAV KUMAR                    61 356 12 1117 59 883 132 802
70 1068877 PRASHANT KUMAR SINGH            61 356 23 927 48 1204 132 802
71 1011777 RAVI KUMAR VERMA                62 342 15 1070 53 1078 130 813
72 1013786 PURNIMA KALIA                   62 342 7 1186 61 808 130 813
73 1121631 MANISHANKAR PANDEY              41 658 4 1219 85 117 130 813
74 1011704 PARAS BISHT                     37 724 21 957 71 454 129 827
75 1012797 HITEN ARYA                      41 658 28 831 60 845 129 827
76 1011808 NIKHIL KUMAR TIWARI             45 592 23 927 61 808 129 827
77 1011737 YASH PRINCE                     46 576 20 976 57 946 123 874
78 1011677 ARPITA                          63 331 5 1203 55 1027 123 874
79 1018565 ROSHAN MISHRA                   30 844 12 1117 80 220 122 882
80 1013247 ADITYA SINGH                    47 558 16 1053 56 988 119 906
81 1013217 VIVEK BARNWAL                   17 1056 23 927 78 266 118 909
82 1018294 VANSHIKA UJJAIN                 53 465 10 1143 54 1055 117 917
83 1011799 CHHAYA GUPTA                    40 671 13 1104 60 845 113 952
84 1054314 RAHUL KUMAR SINGH               56 423 12 1117 45 1237 113 952
85 1012479 ANNU AKANKSHA                   40 671 15 1070 57 946 112 956
86 1233177 AJAY SAHGWAN                    11 1126 41 595 59 883 111 962
87 1013241 RISHABH RAWAT                   36 746 22 945 52 1108 110 969
88 1011724 RAHUL SHARMA                    22 991 21 957 67 578 110 969
89 1011796 ABHISHEK RANJAN                 53 465 12 1117 45 1237 110 969
90 1223007 DAKSH CHOUDHARY                 31 821 21 957 57 946 109 978
91 1014964 ABHISHEK PANT                   21 1009 26 864 61 808 108 991
92 1020375 MONIKA                          45 592 13 1104 50 1157 108 991
93 1002176 SHAURYA BANGWAL                 31 821 20 976 56 988 107 996
94 1013586 SAMRIDDHI BANARA                22 991 12 1117 72 422 106 1003
95 1081570 MANI PRAKASH                    24 954 22 945 60 845 106 1003
96 1011719 AAYUSHI                         48 541 4 1219 54 1055 106 1003
97 1009662 VISHAL                          34 774 4 1219 66 620 104 1012
98 1254336 AADARSH THAKUR                  22 991 19 997 63 737 104 1012
99 1014873 SHASHANK SINGH                  29 862 16 1053 58 919 103 1019
100 1281920 SHIVAM TIWARI                   29 862 18 1020 56 988 103 1019
101 1008896 KANIKA SAINI                    29 862 7 1186 66 620 102 1030
102 1017942 SHUBHAM KUMAR                   8 1159 37 667 53 1078 98 1052
103 1011965 SHUBHAM KUMAR                   36 746 6 1191 53 1078 95 1082
104 1011743 GOKUL MENON                     29 862 8 1176 56 988 93 1097
105 1011805 SAGAR KUMAR                     13 1107 19 997 60 845 92 1106
106 1146268 DEEPSIKHA SENAPATI              27 897 8 1176 57 946 92 1106
107 1245368 SRABANTI CHAKRABARTY            15 1080 12 1117 62 776 89 1122
108 1021035 NITIN BHARDWAJ                  37 724 4 1219 48 1204 89 1122
109 1015368 AMAN VERMA                      22 991 18 1020 48 1204 88 1131
110 1024956 M.AJUPEWO CHALAI                25 937 14 1088 49 1178 88 1131
111 1084679 SACHIN KUMAR                    8 1159 24 905 55 1027 87 1139
112 1014882 BANTI THAKUR                    19 1034 3 1229 65 655 87 1139
113 1005027 AAYUSHI NAUTIYAL                14 1094 19 997 50 1157 83 1150
114 1008898 SHIVANI RANA                    37 724 7 1186 38 1257 82 1154
115 1078349 PRASHANT YADAV                  22 991 15 1070 40 1254 77 1180
116 1252305 MRINALINI KALUNDIA              -15 1256 20 976 70 487 75 1186
117 1040276 SHUBHAM PAL                     20 1021 5 1203 50 1157 75 1186
118 1013593 SARTHAK SHARMA                  23 971 3 1229 45 1237 71 1205
119 1260548 KARAN BHATT                     7 1169 3 1229 54 1055 64 1226
120 1256450 PIYUSH BAGHOTIA                 8 1159 2 1233 44 1244 54 1245
121 1013218 HARSHIT TEWARI                  4 1195 -1 1246 48 1204 51 1248