NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI IIT IC  ON 13.06.2015 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (70) M-RANK PHY   (70) P-RANK CHE    (70) C-RANK TOT (210) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA               41 42 26 368 63 1 130 35
2 1245350 SHIVAM KUMAR                   33 100 47 54 44 77 124 43
3 1232655 AVINASH CHAUDHARY              27 166 26 368 46 72 99 127
4 1184071 PRACHI SINGH                   14 505 42 116 42 117 98 136
5 1236271 ASHUTOSH KUMAR                 33 100 24 383 37 169 94 154
6 1206750 NITISH ADHANA                  34 97 11 694 36 175 81 250
7 1209705 SHIVANI MISHRA                 15 430 22 451 40 121 77 274
8 1239917 MANU GAUR                      24 217 24 383 27 315 75 283
9 1225667 KRITI SINGH                    6 740 34 214 30 298 70 338
10 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR            19 314 15 590 32 238 66 377
11 1239608 SAURABH SINGH DHAMI            23 225 15 590 23 396 61 421
12 1235357 PRAGYAN SINGH                  10 619 20 468 30 298 60 426
13 1190488 MUNIKANT RANJAN                12 528 14 661 33 232 59 434
14 1201275 PUSHKAR                        17 389 17 566 24 383 58 458
15 1191719 SHREYA KARN                    12 528 19 487 23 396 54 501
16 1213644 RAYAN SODHI                    18 380 2 866 33 232 53 506
17 1234815 DEV RISHI                      17 389 17 566 18 544 52 511
18 1231081 ADARSH KUMAR SINGH             14 505 14 661 19 487 47 551
19 1173186 MANDALAPUALEKHYA               6 740 20 468 20 475 46 573
20 1228720 MILAN KUMAR                    18 380 10 743 18 544 46 573
21 1233954 SHASHANK KESARWANI             5 750 10 743 31 252 46 573
22 1232339 TUSHAR                         6 740 14 661 22 468 42 619
23 1226933 TANMAY                         18 380 1 868 22 468 41 626
24 1233256 UDIT SHARMA                    12 528 12 676 15 576 39 642
25 1218235 VISHAL RAJ                     10 619 10 743 18 544 38 664
26 1196901 UNDRESH                        2 816 18 561 18 544 38 664
27 1218231 ADARSH CHAND                   24 217 3 838 9 740 36 673
28 1220774 SOMENDRA TIWARI                20 294 2 866 14 650 36 673
29 1212070 ATUL KUMAR                     3 767 17 566 15 576 35 678
30 1235562 VAIBHAV SHARMA                 -6 888 30 284 10 733 34 703
31 1229259 MOHIT                          8 647 13 666 10 733 31 719
32 1232305 ARSHDEEP KALHOTRA              6 740 -2 890 26 373 30 741
33 1194570 ASHISH SINGH                   6 740 6 821 14 650 26 774
34 1233950 LARAIB KAMAL ASDAR             6 740 18 561 2 858 26 774
35 1233250 NEHA ANNA                      -1 838 20 468 6 815 25 779
36 1233078 TUSHAR GUSIAN                  4 759 10 743 11 670 25 779
37 1212254 NISHANT RAJ                    11 543 6 821 6 815 23 790
38 1231823 ANURAG                         2 816 10 743 10 733 22 807
39 1194566 MITHLESH MISHRA                6 740 6 821 6 815 18 831