(MAINS) XII IIT IZ TEST ON 11.06.2016 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 11.06.2016 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1186984 ARSH GAUTAM                        120 3 110 14 95 68 325 6
2 1010283 HUNARPREET SINGH                   81 230 95 63 80 258 256 98
3 1008975 ASHUTOSH DAS                       59 495 56 592 101 27 216 280
4 1202548 ESHITA                             90 128 78 220 43 803 211 319
5 1013210 RAGHAV YADAV                       78 267 83 157 42 819 203 361
6 1011225 UTSAV AKARSHAN                     62 451 73 283 60 581 195 422
7 1012016 AAYUSH                             87 163 59 522 48 747 194 430
8 1012015 UTKARSH                            59 495 72 296 62 552 193 437
9 1008889 SHUBHJAY KUMAR                     62 451 52 683 69 441 183 505
10 1011152 REETVIK CHATTERJEE                 61 468 72 296 44 788 177 553
11 1012786 YUVRAJ DAGAR                       54 564 95 63 27 929 176 558
12 1011716 BIMAL SETHI                        72 333 83 157 20 969 175 562
13 1136705 ASIF IFTEKHAR                      58 507 72 296 44 788 174 570
14 1145805 SURYA VARDHAN                      39 744 59 522 71 400 169 593
15 1013524 SHIVAM KUMAR                       18 940 107 17 42 819 167 608
16 1014904 MAYANK                             68 384 57 574 34 884 159 661
17 1227486 AYUSH SHARMA                       57 515 67 395 33 892 157 678
18 1008881 NAMAN AGGARWAL                     42 698 79 198 35 875 156 684
19 1013191 AMIT KUMAR                         54 564 74 270 25 944 153 705
20 1068857 RISHABH SHARMA                     38 753 64 441 50 730 152 709
21 1011720 RITHWIK PATRA                      41 715 74 270 35 875 150 720
22 1065405 AMAN KUMAR                         43 689 79 198 25 944 147 730
23 1008878 HARSH SHARMA                       41 715 56 592 49 739 146 735
24 1011489 AAYUSH TYAGI                       29 862 92 82 25 944 146 735
25 1028185 ARPAN SHARMA                       48 631 58 551 40 838 146 735
26 1011019 VIKRANT ARYA                       30 854 67 395 48 747 145 738
27 1005031 ACHIN KHATTAR                      88 152 48 769 8 995 144 740
28 1011783 ARVJEET KUMAR                      71 342 52 683 20 969 143 746
29 1009648 RAHUL CHANDRA                      33 828 58 551 52 697 143 746
30 1009652 PRANSHU TRIPATHI                   50 614 61 485 24 950 135 797
31 1012784 KUNWAR CHIRAG                      16 955 67 395 52 697 135 797
32 1011745 PRATHAM JOSHI                      25 894 69 359 41 827 135 797
33 1011839 SHUBHAM SINGH                      55 547 44 843 24 950 123 858
34 1012459 HIMANSHU BHUSHAN                   47 644 40 910 33 892 120 872
35 1013203 ISHU DHARIWAL                      75 299 35 990 7 998 117 880
36 1016233 DEVANG VERMA                       13 968 65 420 37 856 115 888
37 1009640 ANUBHAV MATTOO                     45 672 52 683 15 984 112 899
38 1013243 VISHU MISHRA                       23 914 77 230 11 991 111 907
39 1011804 ABHISHEK KUMAR                     10 981 67 395 34 884 111 907
40 1011728 SAMRAT PUNIA                       19 933 56 592 35 875 110 912
41 1003336 SAHIL GAHLAWAT                     26 886 76 236 6 999 108 920
42 1011792 NEERAJ KUMAR                       24 906 48 769 33 892 105 934
43 1010284 SAGAR SHOKEEN                      32 842 37 961 21 961 90 975
44 1011802 BRIJPAL SINGH                      16 955 50 731 22 954 88 981
45 1156430 AYUSH RAJ                          23 914 47 787 13 986 83 987